PROBLEMATIKA INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÉORTOPEDICKO-PROTETICKÉ POMŮCKY – KAZUISTIKA KONTAKTUS POJIŠTĚNCEM


Authors: H. Dolanský;  J. Šelle
Authors‘ workplace: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, Ostrava-Vítkovice
Published in: Listy rev. Lék., , 2004, č. 1, s. 0
Category:

Overview

Kazuistika poukazuje na problematiku řešení stížnosti pojištěnky, související s kvalitou poskytované zdravotnípéče, funkčností individuálně zhotovené ortopedicko-protetické pomůcky – protézy „kanadského typu“.Řešení kazuistiky poukazuje na nesnadnou úlohu revizního lékaře při schvalovacím a povolovacím procesu, vesnaze vyhovět pojištěnci v případě složitých konkurenčních vztahů mezi specializovanými ortopedicko-protetickýmipracovišti a v případě, kdy zdravotní pojišťovna nemá v dané lokalitě možnost uzavřít smlouvu s externímrevizním lékařem, specialistou v oboru ortopedická protetika. V těchto souvislostech je uveden postup volbyvýběru pracoviště ke stavbě nové speciální protézy a problematika finanční úhrady.Jedná se o typický příklad zdravotně-sociální problematiky v praxi, s vazbou na schvalovací, posuzovací a kontrolníčinnost revizního lékaře.

Klíčová slova:
kvalita poskytované zdravotní péče – stížnost pojištěnky – schvalovací a povolovací činnostrevizního lékaře

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account