PSYCHOFARMAKA A REVIZNÍ LÉKAŘ


: V. Kašíková
: OP VZP hl. m. Prahy
: Listy rev. Lék., , 2004, č. 1, s. 0
:

Článek pojednává o účincích léků, které vyvolávají změnu psychického stavu. Zabývá se psychofarmaky z hlediskarevizních lékařů.Autorka připomíná, že úkolemrevizních lékařů je nejen sledování účelnosti farmakoterapiea její ekonomické náročnosti, ale i dodržování limitů u jednotlivých léků. Ve svém sdělení třídí léky do dvouzákladních skupin ATC – N05 a N06.

Klíčová slova:
účinnost psychofarmak – ekonomická náročnost léků – rozdělení léků do ATC skupin

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account