NEBOJTE SE METOTREXÁTU


: K. Šírová
: Revmatologická ambulance, Ostrava
: Listy rev. Lék., , 2004, č. 1, s. 0
:

V posledních letech se mění strategie léčby nemocných s revmatoidní artritidou. Léčebné postupy jsou agresivnější,podávají se léky ve vyššímdávkování a v četnějších kombinacích. Jedním ze stěžejních preparátů, řazenýchmezi DMARDs, je i metotrexát. Vzhledem k tomu, že je v povědomí mnoha lékařů, ale i pacientů jako cytostatikum,nebývá obvykle příliš velká ochota jak k jeho preskripci, tak i k jeho užívání. Jde však o lék velmi užitečný v léčbětak agresivní choroby, jakou je revmatoidní artritida; také v dávkování, podávaném v revmatologii, je bezpečný.Článek poukazuje na mnoho jeho dobrých a dnes již nezastupitelných vlastností pro léčbu revmatoidní artritidy.

Klíčová slova:
biologická dostupnost – farmakokinetika – mechanismy účinku – monitorování terapie

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account