ÚVODEM


Published in: Čas. Lék. čes. 2021; 160: 118
Category:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zatímco Nejvyšší správní soud ruší další opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (tentokrát o povinnosti používat respirátory ve vnitřních prostorách!), jeho vedení stupňuje bitvu o (ne)uznávání protilátek jako potvrzení neinfekčnosti onemocněním COVID-19. Jak jsem psal již minule, máme příliš mnoho lékařů, kteří se rádi podělí o svoje mínění i mimo svůj obor. Je tedy obtížné se řídit názory odborníků, zvláště když zcela protichůdné závěry označují jako evidence-based medicine.

Naštěstí kromě názorů existují i studie, a jsem proto rád, že Vám můžeme předložit dokonce dvě. A k tomu navíc důležitý přehled klinického přístupu ke „kovidovým“ pacientům v ordinacích praktických lékařů.

Ale ani toto vydání není jen kovidové. Jsem přesvědčen, že Vás zaujmou rovněž další práce, jedna dokonce i s detektivní stopou.

Petr Sucharda


Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account