Software used in emergency medical services


Authors: Jan Procházka 1;  Jan Bruthans 1,2
Authors‘ workplace: Katedra biomedicínské techniky FBMI ČVUT v Praze 1;  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze 2
Published in: Čas. Lék. čes. 2021; 160: 149-154
Category: Original Articles

Overview

Management of documentation in emergency medical services poses specific challenges due to its mode of operation. Electronic aids are already being used in this field. This article identifies four key systems: documentation management software, software for diagnostic devices, software for county emergency dispatches and navigational software. Each county emergency services provider in the Czech Republic is now equipped with all aforementioned systems. Most of these providers are also able to perform remote ECG consultations.

Keywords:

emergency medical services – information systems – Instrumentation – Telemedicine


Sources

1. ZZS KHK. Historie záchranné služby v Hradci Králové. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, 2020. Dostupné na: www.zzskhk. cz/historie-zachranne-sluzby-hradec-kralove.html 2.

Pokorný J. Zdravotnická dokumentace v přednemocniční neodkladné péči. Urgentní medicína 2000; 3: 15–18.

3. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

4. Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

5. ÚOOÚ. Stanovisko č. 2/2014 – Dynamický biometrický podpis z pohledu zákona o ochraně osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014.

6. V yhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci.

7. ZZS PK. Projekt „Modernizace informačního systému ZZS PK“. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, 2018. Dostupné na: www.zzspk.cz/projekt- -irop-28/65-projekt-irop-28.html

8. Franěk O. Systémové funkční hodnocení práce ZOS. Aktualizace doporučeného postupu Správná praxe ZOS. Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof, 1. 12. 2015. Dostupné na: https://urgmed.cz/wp-content/ uploads/2019/03/2015_Systemove-funkcni-hodnoceni-prace-ZOS.pdf

9. Nečas V. Informační záložní podpora Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Diplomová práce. Fakulta aplikované informatiky UTB, Zlín, 2019.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account