COVID-19-free workplace: Measuring the level of antibodies against coronavirus as a basis for testing strategy in companies


Authors: Zuzana Krátká 1,2;  Lenka Sedláčková 1;  Štěpánka Luxová 1;  Dana Hrubá 3;  Stanislav Katina 4,5
Authors‘ workplace: Imunologická laboratoř GENNET, s. r. o., Praha 1;  BIN – Centrum pro bayesovskou inferenci 24;  Laboratoř VIDIA-DIAGNOSTIKA, Praha 3;  Ústav matematiky a statistiky PřF MU, Brno 4;  Ústav informatiky AV ČR, Praha 5
Published in: Čas. Lék. čes. 2021; 160: 126-132
Category: Original Articles

Overview

The Czech Republic is one of the countries most affected by the coronavirus pandemic – approximately 16% of the population had a positive PCR test, 2–3 times more people underwent infection without undergoing this examination. It is particularly useful for employers to know how many employees have already contracted the infection and for how many people are still at risk of the coronavirus infection. For this purpose, it is appropriate to examine IgG antibodies. However, the testing strategy is different at present – antigen testing is mandatory to look for infectious individuals, regardless of human immunity. The aim of the pilot study was to determine the number of immune individuals after infection at three clinics of GENNET s.r.o. At the same time, unvaccinated individuals who had not had COVID-19 or had undergone it more than three months ago were tested with antigen tests.

The cohort included 297 subjects, of whom 182 were not vaccinated (61.3 %) and 115 subjects (38.7 %) were after the vaccination. Of the unvaccinated, 71 people had in the past a positive PCR test (39 %), another 18 people had positive IgG antibodies without infection (9.9 %) and 38 people (20.9 %) had negative IgG antibodies. So far, 55 persons (30.2 %) have not been examined. If we add people vaccinated and people with antibodies, then 74.3 % of employees of the GENNET Archa clinic, 68 % of employees from the GENNET Kostelní clinic and 58.1 % from the GENNET Liberec clinic were immune to infection. 153 individuals on average (60 of whom had antibodies) were tested for the antigen test in four rounds. The infection was detected in two people. Both belonged to the group without tested antibodies. No person with antibodies was tested positive for antigen. People who have antibodies after vaccination or infection are substantially less prone to infection and have a low risk of continuing to spread the virus. By examining antibodies, employers will gain a better overview of the situation in the workplace. Based on our study, we recommend including antibody testing into antiepidemic measures and limit antigen testing to seronegative individuals.

Keywords:

COVID-19 – SARS-CoV-2 – antibody – seroprevalence study – antigen test – PCR test


Sources

1. CDC. Nationwide Commercial Laboratory Seroprevalence Survey. Centers for Disease Control and Prevention, 2021 Jul 15. Dostupné na: https://covid. cdc.gov/covid-data-tracker/#national-lab

2. MZ ČR. COVID-19: Přehled očkování. Onemocnění aktuálně: Přehled aktuálních informací o nemocech v České republice. Ministerstvo zdravotnictví ČR, 25. 7. 2020. Dostupné na: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr

3. Sibley S, Brownlie J. Vets would not manage COVID-19 this way. Vet Rec 2020; 186: 462−463.

4. Krátká Z, Luxová Š, Malíčková K, et al. Testování COVID-19 – co bychom měli mít na paměti. Časopis lékařů českých 2020; 159: 72–77.

5. Hošek P, Hrubá D. Britská mutace nového koronaviru v rutinní diagnostické laboratoři (v recenzním řízení).

6. Lumley SF, O'Donnell D, Stoesser NE, et al. Oxford University hospitals staff testing group. antibody status and incidence of SARS-CoV-2 infection in health care workers. N Engl J Med 2021; 384: 533–540.

7. Hall VJ, Foulkes S, Charlett A, et al.; SIREN Study Group. SARS-CoV-2 infection rates of antibody-positive compared with antibody-negative health- care workers in England: a large, multicentre, prospective cohort study (SIREN). Lancet 2021; 397: 1459–1469.

8. ČVS. Doporučení pro očkování proti onemocnění COVID-19 ze dne 11. 3. 2021. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 11. 3. 2021. Dostupné na: https://vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska

9. SZÚ. Absolutní počet potvrzených reinfekcí covid-19 v ČR přesáhl dva tisíce, frekvence výskytu zůstává nízká. Státní zdravotní ústav, 15. 7. 2021. Dostupné na: www.szu.cz/tema/prevence/absolutni-pocet-potvrzenych- -reinfekci-covid-19-v-cr-presahl

10. Dagan N, Barda N, Kepten E, et al. BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in a nationwide mass vaccination setting. N Engl J Med 2021; 384: 1412–1423.

11. Abu Jabal K, Ben-Amram H, Beiruti K, et al. Impact of age, ethnicity, sex and prior infection status on immunogenicity following a single dose of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine: real-world evidence from healthcare workers, Israel, December 2020 to January 2021. Euro Surveill 2021; 26: 2100096.

12. Veterináři by řídili COVID-19 jinak. proLékaře.cz, 30. 11. 2020. Dostupné na: www.prolekare.cz/covid-19/veterinari-by-ridili-covid-19-jinak-125117

13. CDC. Interim Guidelines for COVID-19 Antibody Testing. Centers for Disease Control and Prevention, 2021 Mar 17. www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ lab/resources/antibody-tests-guidelines.html

14. Komenda M, Karolyi M, Bulhart V a kol. COVID‑19: Přehled aktuální situace v ČR. Onemocnění aktuálně. Ministerstvo zdravotnictví ČR, 25. 7. 2020. Dostupné na: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account