What is the immunity of high school students to coronavirus?


Authors: Václav Fejt 1,5;  Zuzana Krátká 5;  Hana Zelená 2,3,5;  Arnošt Komárek 4,5
Authors‘ workplace: Oddělení společných laboratoří, Nemocnice Havlíčkův Brod 1;  Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 2;  Katedra biomedicínských oborů LF OU v Ostravě 3;  Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK v Praze 4;  SMIS – Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků 5
Published in: Čas. Lék. čes. 2021; 160: 133-138
Category: Original Articles

Overview

Children and young people are at the least risk of coronavirus infection and the consequences of COVID-19. However, COVID-19 has dramatically affected their lives due to many months of school closures intended to prevent the spread of the infection. In the Czech Republic, secondary schools were closed from 14 October 2020 to 24 May 2021 with a short break before Christmas. However, the students were most often infected by their parents, who usually became infected at work. The aim of this study was to find out by means of antibody testing how many high school students in Havlíčkův Brod have undergone the infection. We used questionnaires to find out how many students were in quarantine. The group included 196 students aged 15–19. Examination of IgG antibodies against the S antigen (Abbott, Architect) was performed in June 2021.

Antibodies were detected in 90 of 196 students (45.9%). Coronavirus infection was reported in 88 families. Antibodies were detected in 61 quarantined students (69.3%), while the remaining 27 students had neither antibodies, nor clinical signs, nor positive PCR test. Thus, these students are considered unsusceptible to the infection at the time of quarantine.

Despite the interruption of teaching in schools and the associated reduction of contacts, a significant share of students met with the coronavirus. About half of the students in the sample are already largely resistant to the disease (have antibodies). Another part of the students was unsusceptible to the disease, because they did not fall sick despite having been in contact with an infected family member.

Keywords:

seroprevalence – SARS-CoV-2 – adolescent – children – coronavirus – Antibodies – unsusceptibility


Sources

1. Vláda ČR. Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření. Vláda ČR, 12. 10. 2020. Dostupné na: www.vlada. cz/assets/media-centrum/aktualne/2-provoz-skol-1022.pdf

2. MZ ČR. Mimořádné opatření z 19. 5. 2021. Ministerstvo zdravotnictví ČR, 19. 5. 2021. Dostupné na: www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/Mimořádnéopatření- omezení-provozu-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od- 24.5.2021-do-odvolání.pdf

3. ECDC. COVID-19 in children and the role of school settings in transmission – first update. European Centre for Disease Prevention and Control, 2020 Dec 23. Dostupné na: www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19- in-children-and-the-role-of-school-settings-in-transmission-first-update_1.pdf

4. MeSES. Stanovisko pro k dalšímu postupu pro obnovení prezenční výuky na školách ze dne 1. 4. 2021. Mezioborová skupina pro epidemiologické situace, 1. 4. 2021. Dostupné na: www.meses.cz/stanovisko-k-dalsimu-postupu-obnoveni- prezencni-vyuky-na-skolach

5. Sun K, Wang W, Gao L, et al. Transmission heterogeneities, kinetics, and controllability of SARS-CoV-2. Science 2021; 371: eabe2424.

6. Bi Q, Lessler J, Eckerle I, et al. Insights into household transmission of SARS-CoV-2 from a population-based serological survey. Nat Commun 2021; 12; 3643.

7. ECDC. COVID-19 in children and the role of school settings in transmission – second update. European Centre for Disease Prevention and Control, 2021 Jul

8. Dostupné na: www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-inchildren- and-the-role-of-school-settings-in-transmission-second-update.pdf 8. Krátká Z, Fürst T. Co je doma, to se počítá aneb výskyt koronavirové infekce v rodinách. proLékaře.cz, 28. 4. 2021. Dostupné na: www.prolekare.cz/covid-19/ co-je-doma-to-se-pocita-aneb-vyskyt-koronavirove-infekce-v-rodinach-126793

9. FDA. EUA Authorized Serology Test Performance. Food and Drug Administration, 2021 May 25. Dostupné na: www.fda.gov/medical-devices/ coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/eua-authorized-serology-test-performance

10. Fejt V, Krátká Z, Zelená H, Komárek A. Jak je to s imunitou středoškolských studentů vůči koronaviru? proLékaře.cz, 13. 7. 2021. Dostupné na: www. prolekare.cz/novinky/jak-je-to-s-imunitou-stredoskolskych-studentu-vuci-koronaviru-127659

11. Dan JM, Mateus J, Kato Y, et al. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection. Science 2021; 371: eabf4063.

12. Krátká Z, Fejt V, Kučera R, Zelená H. Protilátkové repetitorium – vyšetření protilátek proti koronaviru v běžné praxi. Časopis lékařů českých 2021; 160: 52–56.

13. Lumley SF, O'Donnell D, Stoesser NE, et al. Antibody status and incidence of SARS-CoV-2 infection in health care workers. N Engl J Med 2021; 384: 533–540.

14. Abu-Raddad LJ, Chemaitelly H, Coyle P. SARS-CoV-2 antibody-positivity protects against reinfection for at least seven months with 95% efficacy. EClinicalMedicine 2021; 35: 100861.

15. Saheb Sharif-Askari N, Saheb Sharif-Askari F, Alabed M, et al. Airways expression of SARS-CoV-2 receptor, ACE2, and TMPRSS2 Is lower in children than adults and increases with smoking and COPD. Mol Ther Methods Clin Dev 2020; 18: 1–6.

16. Palmer S, Cunniffe N, Donnelly R. COVID-19 hospitalization rates rise exponentially with age, inversely proportional to thymic T-cell production. J R Soc Interface 2021; 18: 20200982.

17. Fürst T. Už zase! Manipulace s daty o výskytu COVID-19 na školách. SMIS, 9. 7. 2021. Dostupné na: https://smis-lab.cz/2021/07/09/uz-zase-manipulace- -s-daty-o-vyskytu-covid-19-na-skolach 

18. Fürst T. Proč to chodí ve vlnách? SMIS, 15. 6. 2021. Dostupné na: https:// smis-lab.cz/2021/06/15/proc-to-chodi-ve-vlnach/

19. WHO. Recommendations for national SARS-CoV-2 testing strategies and diagnostic capacities. Interim guidance. World Health Organization, 2021 Jun 25. Dostupné na: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342002/ WHO-2019-nCoV-lab-testing-2021.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

20. SLM. Dvě aktuální prohlášení k necílenému plošnému testování a ke skupině MeSES. Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, 14. 5. 2021. Dostupné na: www.splm.cz/_download/00000179-6e8f-d498-a97f-6ebfd2d60000

21. RKI. Beschluss der STIKO zur 6. Aktualisierung der COVID-19- Impfempfehlung und die dazugehörige wissenschaftliche Begründung. Robert Koch Institut, 10. 6. 2021. Dostupné na: www.rki.de/DE/Content/Infekt/ EpidBull/Archiv/2021/23/Art_01.html

22. JCVI. JCVI issues advice on COVID-19 vaccination of children and young people. Public Health England – Joint Committee on Vaccination and Immunisation. 2021 Jul 19. Dostupné na: www.gov.uk/government/news/ jcvi-issues-advice-on-covid-19-vaccination-of-children-and-young-people

23. Krátká Z, Fejt V, Zelená H, Komárek A. Protokol pilotní studie „Vyšetření protilátek proti koronaviru u studentů Gymnázia v Havlíčkově Brodě“. SMIS, 24. 6. 2021. Dostupné na: https://smis-lab.cz/2021/06/24/protokol-pilotni-studie-vysetreni-protilatek-proti-koronaviru-u-studentu-gymnazia-v-havlickove- brode

24. ČVS. Doporučení k očkování dětí ve věku 12–15 let a adolescentů proti nemoci COVID-19. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, 16. 7. 2021. Dostupné na: www.vakcinace.eu/data/files/downloads/cvs_et_al_doporuceni_ k_ockovani_ddti_proti_nemoci_covid_19_16072021.pdf

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account