Complete and detailed critiques of medical criteria for assessing the degree of dependence for the care allowance


Authors: Libuše Čeledová;  Rostislav Čevela
Authors‘ workplace: Ústav sociálního a posudkového lékařství, Lékařská fakulta UK v Plzni
Published in: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 260-262
Category: Review Articles

Overview

In 2012 it was applied to medical practice assessor new criteria for assessing the degree of dependence for the care allowance. After four years by the Ministry of Labour and Social Affairs proposed expansion of the existing activities and at the other activities, it is proposed to refine the text. New activities refine or complement the existing framework defining the basic needs of life and should lead to a more objective and personally assessment of the degree of dependence. With the change in legislation expected a growth in the number of applicants for assessment General assessment principles and policies remain unchanged.

Key words:
medical assessment service, dependence degree, basic living needs


Sources

1. Vyhláška č. 505/2006 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zákon č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Čeledová L, Čevela R, Bosák M. Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře. Manuál pro oblast sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Grada Publishing, Praha, 2015.

4. Čevela R, Čeledová L, Bienertová J, Pražmová V. The results of the assessment of the degree of dependence for the care allowance based on the functional evaluation of the basic living needs of older persons 18 years old. J Nurs Soc Stud Public Health 2014; 5(3−4): 125−132.

5. Čevela R, Čeledová L, Bienertová J. Posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči na základě funkčního hodnocení stavu seniora. Geriatrie a gerontologie 2014; 3(2): 82–87.

6. Čeledová L, Čevela R, Ornerová A. První zkušenosti s personalizovaným posuzováním stupně závislosti pro účely příspěvku na péči. Časopis lékařů českých 2013; 152(6): 274–276.

7. Čeledová L, Čevela R. Health technology Assessment (HTA) v principech a zásadách posuzování stupně závislosti. Praktický lékař 2012; 92(5): 267–269.

8. Čeledová, L, Čevela, R. Nové medicínské paradigma posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči. Časopis lékařů českých 2011; 150(10): 550–553.

9. Čeledová L, Čevela R. Proč měnit posudkově medicínská kritéria pro posuzování stupně závislosti. Praktický lékař 2011; 91(5): 337–340.

10. Nesybová H. Příspěvek na péči – posuzování dětí podle zákona č. 108/2006 Sb. s kazuistikami. Revizní a posudkové lékařství 2014; 17(2–3): 35–42.

11. Pastorková R. Funkční přístup k posuzování stupně závislosti. Revizní a posudkové lékařství 2015; 18(1): 3–7.

12. Ramaianová J, Zvoníková A. Zkušenosti lékařské posudkové služby se sociálním šetřením při posuzování stupně závislosti. Revizní a posudkové lékařství 2011; 14(1): 7–9.

13. Seifert B, Čeledová L, Čevela R a kol. Základní pojmy praktického a posudkového lékařství.Karolinum, Praha, 2012.

14. Wernerová J, Zvoníková A. Využití Mezinárodní klasifikace funkčních poruch, disability a zdraví – ADL a IADL v posuzování stupně závislosti. Geriatrie a gerontologie. 2013; 2(3): 138–142.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×