End-of-life care in the Czech Republic


Authors: doc. MUDr. Ph.D. Iva Holmerová;  Mgr. Ph.D. Petr Wija
Authors‘ workplace: Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče, Fakulta humanitních studií UK: U Kříže 8, 158 00 Praha 5
Published in: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 209-213
Category: Review Article

Overview

Rapid demographic changes and rising prevalence of chronic disease bring about changing demands on health and social care. Declining mortality in higher age groups and increasing life expectancy results in changing structure of users of health services, the structure of causes of death and, of course, in the age distribution of deaths. The Czech Republic is among the countries with the most rapidly aging populations.

Although large majority of people wish to age and also to die at home, in 2012, nearly three-quarters of people died in a hospital or other health and social facilities. Despite the deteriorating health of residents of residential social services and the high and increasing number of people dying in those institutions, the availability and quality of health care in those facilities is very problematic. Palliative care and long-term care should respond to the changing needs of our population, arising from rapidly ageing population and increasing prevalence of chronic diseases, regardless of whether such care is provided in health or social care facilities.

Keywords:
end-of-life care, palliative care, dying, long-term care, public health, medical anthropology


Sources

1. Investing in Health. European Commission, Brussels, 2013.

2. Burcin B, Kučera T. Prognóza populačního vývoje České republiky na období 2008–2070. Přírodovědecká fakulta UK, Praha, 2010.

3. Senioři v Česku. Český statistický úřad, Praha, 2013.

4. Nolte E, Knai C, McKee M. Managing chronic conditions – experience in eight countries. European Observatory on Health Systems and Policies, Copenhagen, 2008.

5. Wija P. Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (I) pracovníci dlouhodobé péče. 2012, Contract No.: 31.

6. Wija P, Holmerová I. Vybrané údaje o dlouhodobé péči a sociálních službách. Prakt Lék 2013; 93(4): 176–180.

7. Demografická příručka 2011. Český statistický úřad, Praha, 2012.

8. Demografická příručka 2010. Český statistický úřad, Praha, 2011.

9. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2008. MPSV, Praha, 2009.

10. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2010. MPSV, Praha, 2011.

11. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2011. MPSV, Praha, 2012.

12. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2012. MPSV, Praha, 2013.

13. Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2011. Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha, 2012.

14. Psychiatrická péče 2011. Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha, 2012.

15. Zamřelí 2007. Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha, 2008.

16. Zemřelí 2008. Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha, 2009.

17. Zemřelí 2009. Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha, 2010.

18. Zemřelí 2010. Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha, 2011.

19. Zemřelí 2011. Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha, 2012.

20. Zemřelí 2012. Ústav zdravotnických informací a statistiky, Praha, 2013.

21. Věcný záměr zákona o dlouhodobé péči. MPSV, Praha, 2011.

22. Válková M, Korejsová M, Holmerová I. Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK, Praha, 2010.

23. Sláma O, Kabelka L, Závadová I, Slámová R, Šimíček M. Analýza dat o domácí hospicové péči v ČR. Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, Brno, 2013.

24. Ahsberg E, Fahlstrom G. Changes in place of death among elderly in Sweden – a register study. Vard i Norden 2012;32(1):21–24.

25. Holmerová I, Válková M, Vaňková H, Jurašková B. Vybrané aspekty zdravotní a dlouhodobé péče o stárnoucí populaci. Demografie 2011; 53(2): 47–59.

26. Holmerová I, Vaňková H, Baumanová M, Jurašková B. Bolest – podceněný problém v péči o pacienty s demencí. Čes Ger Rev 2009; 7(1): 31–35.

27. Vaňková H, Jurašková B, Holmerová I. Prevalence kognitivních poruch v domovech pro seniory. Čes Ger Rev 2008; 6(4): 232–234.

28. Vaňková H, Holmerová I, Anděl R, Veleta P, Janečková H. Functional status and depressive symptoms among older adults from residential care facilities in the Czech Republic. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23(5): 466–471.

29. Vaňková H. Prevalence kognitivních poruch v pobytových zařízeních pro seniory. Geriatrie a gerontologie 2013; 2(3): 111–114.

30. Zákon č. 108/2016 Sb., o sociálních službách. MPSV, Sbírka zákonů, 2006.

31. Better Palliative Care for Older People. World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen, 2004.

32. Palliative Care for Older People – Better Practices. World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen, 2011.

33. Sláma O, Špinka Š. Koncepce paliativní péče v ČR – pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi. Cesta domů, Praha, 2004.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account