Doporučení k antimikrobiální léčbě u nemocných s alergií na betalaktamová antibiotika


Authors: J. Barberán;  J. Mensa;  C. Fariňas;  P. Llinares;  P. Olaechea;  M. Palomar;  M. Torres;  E. Moreno;  R. Serrano;  J. García
Authors‘ workplace: Rev Esp Quimioter 2008 ;  (1): 60–82. 21
Published in: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 342
Category: Selected Abstract

Betalaktamová antibiotika jsou základním kamenem léčby většiny těžkých bakteriálních infekcí. Jejich použití však může být omezeno rezistencí nebo alergickou reakcí. Alergické reakce na betalaktamová antibiotika se vyskytují jen v malém podílu nežádoucích reakcí po lécích, avšak souvisí významnou mortalitou, morbiditou a zvyšujícími se náklady na zdravotní péči. Specifické IgE protilátky vůči léku jsou příčinou časných reakcí, zatímco T-buňky hrají predominantní roli v pozdních reakcích přecitlivělosti. Pro penicilin byly identifikovány hlavní a několik menšinových antigenních determinant. Klinické zhodnocení vyžaduje anamnézu, kožní a další testy, včetně provokačních. Zda by měla být vyloučena (v individuálních odůvodněných případech) betalaktamová antibiotika nebo provedena desenzibilizační procedura, závisí na povaze a tíži reakce. Dostupná jsou již některá nová antibiotika z poslední doby (tigecycline, linezolid, daptomycin aj.), která jsou stejně účinná jako betalaktamy. Pro vedení léčby pacientů s alergií jsou zde v přehledu vypracována vlastní doporučení na základě důkazů i názorů expertů v této oblasti.   

MUDr. Petr Čáp, PhD.

Nemocnice Na Homolce

150 30 Praha 5, Rentgenova 2

e-mail: petr.cap@homolka.cz


Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty

Article was published in

Journal of Czech Physicians


Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account