Medical Ethics and Ethicotherapy II


Authors: M. Opatrná
Authors‘ workplace: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Published in: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 303-306
Category: Topic

Overview

The care of the spiritual dimension in the framework of concept total pain appears to be an essential component of the care of seriously ill. In the western developed countries such care is provided by hospital chaplain and it is standardized. In the Czech Republic, pretending the care of a-religious patients, an idea of wider approach to the spiritual care occurred, provided by spiritual counselor. Such opinion is advocated by a medical doctor, who deals with non-ethical ethicotherapy, related to esoterism. Introduction of such crypto-religious model is untrue by itself and includes several dangerous moments.

Key words:
spiritual and religious needs, clinical pastoral care, hospital chaplain, wider approach to the spiritual care, spiritual counselor.


Sources

1. Doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům: O organizaci paliativní péče. Praha. Cesta domů, 2004.

2. Halík, T.: Vzdáleným nablízku. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2007.

3. Opatrná, M.: Klinická pastorační péče a její poskytovatel. Čas. Lék. čes., 2006, 145, s. 746–747.

4. Prášilová, M.: Duchovné a pastorálne sprevádzanie chorých a zomierajúcich v nemocnici: Štúdia o klinickom pastorálnom vzdelávaní na základe skúsenosti v Kanade a doterajšej praxe na Slovensku. Evanjelická diakonia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 2003.

7. Říčan, P.: Psychologie náboženství. Praha, Portál, 2002.

8. Sláma, O., Špinka, Š.: Koncepce paliativní péče v ČR: Pracovní materiál k odborné a veřejné diskuzi. Praha, Cesta domů, 2004.

9. Vorlíček, J., Adam, Z., Pospíšilová, Y. et al.: Paliativní medicína. Praha, Grada Publishing, 2004.

10. Vojtíšek, Z.: Encyklopedie náboženských směrů v České republice: Náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha, Portál, 2004.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account