Epidemiologie ischemické choroby dolních končetin


Authors: M. Chochola;  A. Linhart
Authors‘ workplace: II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Published in: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 368-370
Category: Review Article

Overview

Mezi nejzávažnější onemocnění v angiologii patří ischemická choroba dolních končetin. Prevalence tohoto onemocnění je méně než 2 % u mužů mladších 50 let a zvyšuje se na 5 % u mužů nad 70 let. Ženy dosahují těchto hodnot zhruba o 10 let později. Závažnost ischemické choroby dolních končetin spočívá především v současném aterosklerotickém postižení koronárních a mozkových tepen. Nejčastější příčinou úmrtí nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin je onemocnění věnčitých tepen (40–60 %), postižení mozkových tepen je příčinou úmrtí u 10–20 % nemocných, ostatní vaskulární příčiny, nejčastěji ruptura aneuryzmatu, jsou příčinou smrti u 10 % nemocných. Zbývajících 20–30 % umírá na nekardiovaskulární onemocnění. 

Klíčová slova:
ischemická choroba dolních končetin, incidence, prevalence, ateroskleróza.


Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty

Article was published in

Journal of Czech Physicians


Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account