Syndrom horní duté žíly – možnosti intervenční léčby


: S. Beran
: II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 349-352
: Review Article

Syndrom horní duté žíly je relativně častou komplikací pacientů s maligním onemocněním plic a mediastina. Za standardní terapii je považována radioterapie a chemoterapie. V posledních 20 letech se stále častěji užívají endovaskulární intervenční metody – implantace stentů a lokální trombolýza, které jsou účinnější a efektivnější v léčbě obstrukce či stenózy horní duté žíly. 

Klíčová slova:
syndrom horní duté žíly, stent, trombolýza.


Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account