Buergerova choroba


: M. Chochola;  K. Márová;  A. Linhart
: II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 358-362
: Review Article

Buergerova choroba je neaterosklerotické segmentární zánětlivé onemocnění, které nejčastěji postihuje arterie a žíly malého a středního kalibru spolu s přiléhajícími nervy horních a dolních končetin. Je prokázán extrémně silný vztah mezi expozicí tabáku a TAO. Histopatologický nález je velmi variabilní a závisí na době trvání a stadiu onemocnění. Typické diagnostické známky jsou patrné v akutní fázi onemocnění nejlépe po provedení biopsie cévního segmentu postiženého povrchní, migrující tromboflebitidou. Histologickým nálezem v akutní fázi je okludující, hypercelulární, zánětlivý trombus s méně zánětlivě změněnou cévní stěnou. Burgerova choroba je typickým onemocněním mladých mužů, kuřáků. Nejčastěji se onemocnění projeví před 40–45 rokem. Přestože vzrůstá počet žen, kuřaček, zůstává i nadále prevalence tohoto onemocnění u žen nízká. Onemocnění neumíme kauzálně léčit, i když je zkoušena řada terapeutických postupů – aplikace prostaglandinu, trombolýza, chirurgická léčba, angiogeneze. Za jedinou prokázanou strategii vedoucí k zastavení progrese onemocnění a k zabránění nutnosti amputace končetin je absolutní vyloučení abúzu tabáku v cigaretové i jiné formě. 

Klíčová slova:
trombangiitis obliterans, Buergerova nemoc, kouření, terapie.


Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account