Chronická viscerální ischémie – diagnostický a terapeutický problém


Authors: T. Vidim;  J. Tošovský
Authors‘ workplace: II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN, Praha
Published in: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 371-372
Category: Review Article

Overview

Chronická viscerální ischémie je příčinou asi 1% bolestí břicha pacientů, kteří jsou s touto symptomatologií přijímáni do zdravotnického zařízení. Pacienti však většinou nejsou adekvátně diagnostikováni ani léčeni a doposud známá data z České republiky udávají úmrtnost případné intervence v desítkách procent, tedy podstatně vyšší, než jsou světová data. Základním předpokladem pro zlepšení vysoké morbidity a mortality tohoto onemocnění je především znalost příznaků, diagnostiky a terapie lékaři první a druhé linie. Dalším krokem je centralizace pacientů s raritní diagnózou ve specializovaném centru. 

Klíčová slova:
chronická viscerální ischémie, revaskularizace viscerálních tepen.


Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty

Article was published in

Journal of Czech Physicians


Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account