Hereditární dispozice ke vzniku karcinomu prsua ovaria


Authors: M. Zikán;  N. Jančárková 1;  P. Pohlreich;  B. Matouš;  Z. Kleibl;  J. Stříbrná;  J. Živný 1
Authors‘ workplace: Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, Praha 1Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Published in: Čas. Lék. čes. 2004; : 26-30
Category:

Overview

Část karcinomů prsu a vaječníků vzniká na základě zděděné genetické dispozice, mutace, v některém z predisponujícíchgenů. Ačkoliv je tato část relativně malá, 5–10 % všech mammárních a ovariálních karcinomů, tvoří skupinus jasně definovaným etiologickým faktorem. Prediktivní vyšetření dosud zdravých osob z rodin s genetickoudispozicí umožňuje identifikovat vysoce ohrožené jedince a zařadit je do programu primární i sekundární prevencemalignit. Následující článek podává základní přehled o hereditární dispozici ke vzniku karcinomu prsu a ovariaa zaměřuje se především na geny BRCA1 a BRCA2, které jsou zodpovědné za téměř tři čtvrtiny těchto hereditárníchnádorů.

Klíčová slova:
karcinom prsu, karcinom ovaria, BRCA1, BRCA2.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×