Zánětlivé mechanizmy ve vzniku a progresiaterosklerózy


Authors: A. Dvořáková;  R. Poledne
Authors‘ workplace: Centrum experimentálního výzkumu srdce a cév IKEM, Praha
Published in: Čas. Lék. čes. 2003; : 70-74
Category:

Overview

Teorie vzniku a rozvoje aterosklerózy byly v posledních desetiletích doplněny podrobnějším pochopením zúčastněnýchimunitních dějů. Článek se zabývá rolí makrofágů, příčinami jejich aktivace, cytokiny, T lymfocyty. Projevemzvýšené aktivace imunitního systému jsou zvýšené bazální koncentrace C-reaktivního proteinu a dalších reaktantůakutní fáze, jejichž význam byl prokázán i ve velkých epidemiologických studiích. Příčiny vzniku tohoto tzv.subklinického zánětu mohou být různorodé: poškození akutním zánětem, chronické infekce, autoimunitní poškození(Hsp60). Závěr článku je věnován genetickým podkladům změněné reaktivity imunitního systému, jejichž výzkumv současné době probíhá.

Klíčová slova:
ateroskleróza, zánět, imunitní systém, rizikové faktory, infekce, genetika.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account