INTOXIKACE HOUBOU PAVUČINEC PLYŠOVÝ(Cortinarius orellanus)


Authors: V. Bednářová;  B. Bodláková;  D. Pelclová 1;  S. Sulková
Authors‘ workplace: Interní oddělení Strahov 1. LF UK a VFN, Praha Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN, Praha
Published in: Čas. Lék. čes. 1999; : 119-121
Category:

Overview

Je uvedena kasuistika tří pacientů, kteří se otrávili houbou pavučincem plyšovým (Cortinarius orellanus). Houbase u nás vyskytuje velmi vzácně a není příliš známá. Toxin orellanin působí výhradně nefrotoxicky a postižení ledvinmůže vyústit v akutní ledvinové selhání.Specifická pro tuto intoxikaci je doba bezpříznakového období, která je od 2 do 21 dní, dále gastrointestinálníobtíže spojené s bolestmi v zádech. Diagnózu lze stanovit na základě mykologického rozboru nebo stanovenímtoxinu v séru, popř. ve tkáni z ledvinové biopsie. Základem terapie je odstranění toxinů mimotělními očišťovacímimetodami: hemodialýzou a hemoperfuzí. Vzhledem k tomu, že s délkou intervalu mezi intoxikací a zahájenímterapie narůstá pravděpodobnost ireverzibilního postižení ledvin, měla by lékařská veřejnost na možnost otravy toutohoubou v diferenciálně diagnostické rozvaze akutně vzniklého ledvinového selhání pomýšlet.

Klíčová slova:
intoxikace, houba, pavučinec plyšový, Cortinarius orellanus.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account