Treatment of liver cirrhosis – actually possibility of ambulant internist


Authors: Jiří Ehrmann;  Květa Aiglová;  Michal Konečný;  Vlastimil Procházka;  Drahomíra Vrzalová
Authors‘ workplace: II. interní klinika – gastro-enterologická a hepatologická LF UP a FN Olomouc
Published in: Vnitř Lék 2016; 62(7-8): 553-563
Category: Reviews

V České republice žije 40 000–60 000 pacientů s jaterní cirhózou a ročně jich v jejím důsledku umírá asi 2 000. Jedná se o nepřehlédnutelnou skupinu nemocných vyžadující komplexní léčbu, kterou zajišťuje zejména internista ve spolupráci s dalšími odborníky. Jedním z cílů ambulantního internisty je včasná diagnostika a léčba chronických jaterních onemocnění, která mohou k cirhóze vést.

Overview

There are 40 000–60 000 patients with cirrhosis in the Czech Republic. 2 000 die of this disease yearly. This group of patients needs a complex treatment and it is mostly an internist cooperating with other specialists. The most important for an ambulant internist is to diagnose the disease as soon as possible and start with treatment of chronic liver disease that could lead to a cirrhosis. It means especially chronic viral hepatitis, alcoholic or non-alcoholic steatosis/steatohepatitis, auto-immune liver damage and metabolic disease. The next step is to diagnose the cirrhosis in time when it is in no manifest stage. The third step is to diagnose and treat the liver decompensation. It means consequences of the portal hypertension, it is ascit, esophageal or gastric varices, hepatorenal syndrome. Next there are consequences of the metabolic insufficiency, it is icterus, coagulopathy and hepatic encephalopathy. It is necessary to diagnose and cure cholestasis from the very first extrahepatic causes. For a successful treatment of the hepatocellular carcinoma originated almost exclusively in the grounds of the cirrhosis must be early diagnosed. The ambulant internist respective hepatologist must diagnose the stage of the cirrhosis and decide when a hospitalization is necessary. Also a close cooperation with other specialists is urgent if it is about a liver transplantation. The treatment of successive stages of the cirrhosis is a topic of the showed educational article.

Key words:
compensated/decompensated liver cirrhosis – diet/nutrition in liver cirrhosis – etiology and diagnose of liver cirrhosis – treatment of liver insufficiency/failure – treatment of portal hypertension and its complications


Sources

1. Ehrmann J. Historie fyzikálních vyšetřovacích metod. In: Táborský M (ed) et al. Interní propedeutika. Mladá fronta: Praha 2014: 18–24. ISBN 978–80–204–3207–0.

2. Lukl P. Cirrhosis hepatis. In: Lukl P (ed). Vnitřní lékařství. 3. ed. Státní zdravotnické nakladatelství: Praha 1965: 658–667.

3. Gaiani S, Gramantieri L, Venturoli N et al. What is the criterion for differentiating chronic hepatitis from compensated cirrhosis? A prospective study comparing ultrasonography and percutaneous liver biopsy. J Hepatol 1997; 27(6): 979–985.

4. Siegel CA, Silas AM, Suriawinata AA et al. Liver biopsy 2005: When and how? Clev Clin J Med 2005; 72(3); 199- 201, 206, 208 passim.

5. Horák J. Kvantifikace jaterních funkcí. In: Ehrmann J, Hůlek P (eds). Hepatologie. 2. ed. Grada: Praha 2014: 56–59. ISBN 978–80–247–5510–6.

6. Asrani SK, Talwalkar JA, Kamath PS et al. Role of magnetic resonance elastography in compensated and decompensated liver disease. J Hepatol 2014; 60(5): 934–939.

7. [European Association for the Study of the Liver]. EASL clinical practical guidelines: Management of chronic hepatitis B. J Hepatol 2012; 57(1): 167–185.

8. Urbánek P, Husa P, Galský J et al. Standardní diagnostický a terapeutický postup u chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Gastroent Hepatol 2012; 66(3): 214–229.

9. Ehrmann J. Alkoholická cirhóza. In: Ehrmann J Jr (ed) et al. Alkohol a játra. Grada: Praha 2006: 69–87. ISBN 80–247–1048-X.

10. Browning JD, Kumar KS, Saboorian MH et al. Ethnic differences in the prevalence of cryptogenic cirrhosis. Am J Gastroenterol 2004; 99(2): 292–298.

11. Hyysalo J., Männistö VT, Zhou Y et al. A population-based study on the prevalence of NASH using scores validated against liver histology. J Hepatol 2014; 60(4): 839–846.

12. Moreau R et al. [From the editor´s desk]. Alarming increase in NAFLD in China. J Hepatol 2014; 60(4): 839–846.

13. EASL-EASD-EASO clinical practice guidelines for management of non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol 2016; 64(6): 1388–1402.

14. Friedman SL. Liver fibrosis – from bench to bedside. J Hepatol 2003; 38(Suppl 1): S38-S53.

15. Castéra L, Foucher J, Bernard PH et al. Prospective comparsion of transient elastography, Fibrotest, APRI, and liver biopsy for the assessment of fibrosis in chronic hepatitis C. Gastroenterology 2005; 128(2): 343–350.

16. Huang Yi, de Boer WB, Adans LA et al. Image analysis of liver biopsy symples measures fibrosis and predicts clinical outcome. J Hepatol 2014; 61(1): 22–27.

17. Leroy V, Sturm N, Faure P et al. Prospective evaluation of FibroTest®, FibroMetr®, and HepaScore® for staging liver fibrosis in chronic hepatitis B: comparsion with hepatitis C. J Hepatol 2014; 61(1): 28–34.

18. [European Association for the Study of alcoholic Liver Disease]. EASL clinical practical guidelines: management of alcoholic liver disease. J Hepatol 2012; 57(2): 399–420.

19. Askgaard G, Gronbaek M, Kjaer M et al. Alcohol drinking pattern and risk of alcoholic liver cirrhosis: A prospective cohort study. J Hepatol 2015; 62(5): 1061–1067.

20. [European Association for the Study of the Liver]. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of cholestatic liver diseases. J Hepatol 2009; 51(2): 237–267.

21. Horák J. Terapie genetické hemochromatózy. In: Horák J (ed) et al. Hemochromatóza. Grada: Praha 2010: 127–130. ISBN 978–80–247–3287–9.

22. Brůha R, Mareček Z, Pospíšilová L et al. Long-term follow-up of Wilson disease: natural history, treatment, mutation analysis and phenotypic correlation. Liver Int 2011; 31(1): 83–91.

23. Sherlock S, Dooley J. Portální žilní systém a portální hypertenze. In: Sherlock S, Doolet J (eds). Nemoci jater a žlučových cest; český překlad. Čermáková O: Hradec Králové 2004: 147–185. ISBN 80–86703–00–2

24. De Franchis R. [Baveno VI Faculty]. Expanding consensus in portal hypertension: report of the Baveno IV Consensus Workshop: straitifying risk and individualizing care for portal hypertension. J Hepatol 2015; 63(3): 743–752.

25. [European Association for the Study of the Liver]. EASL clinical practice guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. J Hepatol 2010; 53(3): 397–417.

26. Jalan R, Pavesi M, Saliba F et al. [CANONIC Study Investigators; EASL-CLIF Consortium]. The CLIF Consortium Acute Decompensation score (CLIF-C ADs) for prognosis of hospitalised cirrhotic patients without acute-on-chronic liver failure. J Hepatol 2015; 62(4): 831–840. Erratum in J Hepatol 2015; 63(1): 291.

27. Jalan J, Gines P, Olson JC et al. Acute-on-chronic liver failure. J Hepatol 2012; 57(6): 1336–1348.

28. Mookerjee RJ, Pavesi M, Thomsen KL et al. [CANONIC Study Investigators of the EASL-CLIF Consortium]. Treatment with non-selective beta blockers is associated with reduced severity of systemic inflammation and improved survival of patients with acute-on-chronic liver failure. J Hepatol 2016; 64(3): 574–582.

29. Oliverius M, Bělina F, Novotný J et al. Léčba hepatocelulárního karcinomu a současný stav v České republice. Rozhl Chir 2007; 86(12): 635–641.

30. Bruix J, Herman M. [American Association for the Study of Liver Diseases]. Management of hepatocellular carcinoma: an update. Hepatology 2011; 53(3): 1020–1022.

31. Trunečka P, Froněk J, Janoušek L et al. Prvních 1000 transplantací jater v IKEM. Gastroent Hepatol 2013; 67(5): 399–406.

32. Watt KD, McCashland TM. Transplantation in alcoholic patient. Semin Liver Dis 2004; 24(3): 249–255.

33. Hůlková M, Hosák L. Alkoholismus a abúzus alkoholu. In: Ehrmann J, Hůlek P (eds). Hepatologie. 2. ed. Grada: Praha 2014: 344–355. ISBN 978–80–247–5510–6.

34. Fraňková S, Šperl J. Léčba virových hepatitid u pacientů s cirhózou. In: Ehrmann J, Hůlek P (eds). Hepatologie. 2. ed. Grada: Praha 2014: 271–273. ISBN 978–80–247–5510–6.

35. Horák J, Vaňásek T. Autoimunitní postižení jater. In: Ehrmann J, Hůlek P (eds). Hepatologie. 2. ed. Grada: Praha 2014: 297–313. ISBN 978–80–247–5510–6.

36. Runyon BA. AASLD Practice Guideline. Management of adult patients with ascites due to cirrhosis – update 2012. Dostupné z WWW: <https://www.aasld.org/sites/default/files/guideline_documents/adultascitesenhanced.pdf>.

37. Thévenot T, Burelu C, Oberti F et al. Effect of albumin in cirrhotic patients with infection other than spontaneous bacterial peritonitis. A randomized trial. J Hepatol 2015; 62(4): 822–830.

38. Moller S, Hansen EF, Becker U et al. Central and systemic haemodynamic effect of terlipressin in portal in portal hypertensive patients. Liver 2000; 20(1): 51–59.

39. Moreau R, Bataller R, Berg T et al. [From the editor´s desk]. Baveno 6 consensus report: Variceal bleeding deaths reduced by 30 % in 25 years. J Hepatol 2015; 63(3): 537–539. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2015.07.003>.

40. Vaňásek T. TIPS in the management of bleeding due to portal hypertension. In: Hůlek P, Krajina A. Current Practise of TIPS. Olga Štambergová: Hradec Králové 2001: 120–133. ISBN 80–902883–2-4.

41. Bernard B, Grangé JD, Khac EN et al. Antibiotic prophylaxis for the prevention of bacterial infections in cirrhotic patients with gastrointestinal bleeding: a meta-analysis. Hepatology 1999; 29(6): 1655–1661.

42. Tripathi D, Hayes PC. Beta-blockers in portal hypertension: new developments and controversies. Liv Intern 2014; 34(5): 655–667.

43. Brůha R. Léčba jaterní encefalopatie. In: Brůha J. Jaterní encefalopatie: komplikace jaterní cirhózy. Medprint: Praha 2000: 58–80. ISBN 80–902036–0-7.

44. Wohl P, Wohl P, Wohl R et al. Metabolické aspekty jaterní cirhózy a nutriční intervence. In: Zazula R et al (ed). Ročenka intenzivní medicíny. Galén: Praha 2003–2004: 134–141.

45. Plauth M, Cabré E et al. ESPEN guidelines on enteral nutrition: liver disease. Clin Nutr 2006; 25(2): 285–294.

46. Šatrová J. Dietologie u nemocí trávicího traktu. In: Lukáš K, Žák A et al (eds). Gastroenterologie a hepatologie. Grada: Praha 2007: 325–336. ISBN 978–80–247–1787–6.

47. Zois CD, Baltayiannis GH, Karayiannis P et al. Systematic review: hepatis fibrosis-regression with therapy. Aliment Pharmacol Ther 2008; 28(10): 1175–1187.

48. Ehrmann J. Režimová a preventivní opatření v hepatologii. In: Horák J, Ehrmann J (eds): Hepatologie do kapsy. Mladá fronta: Praha 201: 209–214. ISBN 978–80–204–3299–5.

Labels
Diabetology Endocrinology Internal medicine

Article was published in

Internal Medicine

Issue 7-8

2016 Issue 7-8

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×