Prevention of infectious diseases by vaccination asa life-long process


Authors: R. Vaverková
Authors‘ workplace: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2013, 2, č. 4: 219-222
Category: Review Article

Overview

Infectious diseases are an ever-present global health problem. Some of them are preventable by vaccination both in adults and in childhood. Vaccine-preventable infections of adults are a significant cause of morbidity and mortality, especially among elderly people. Effective and safe vaccines against these diseases are available, but they are insufficiently used. One of the most important reason for low immunization levels among adults is misunderstanding of importance and benefits of vaccination.

Keywords:
prevention – immunization – vaccination schedule – infectious diseases – adult


Sources

1. Národní program přípravy na stáří, MPSV Praha, 2008.

2. Krejsek J, Kudlová M, Koláčková M: Imunitní systém a stárnutí, Čes Ger Rev 2005; 3(4), 36–42.

3. Nouza K: Imunita a proces stárnutí, Medicína – odborné fórum lékařů a farmaceutů, 4/2000, 21.

4. Chlíbek R, Šimůnková M: V prevenci nic lepšího než očkování není. Medical Tribune 5/2013.

5. Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem č. 537/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6. Chlíbek R, Smetana J, Boštíková V, Špliňo M: Očkovací kalendář pro dospělé. Vakcinologie 2011; 5; 101–15.

7. Bloom H: Imunisations – not just for kids, ILC Issue Brief 2007. Available from: www.ilcusa.org.

8. Prymula R: Nové směry v očkování, Sanguis Plus – Medicína 64/2009, s. 77.

9. Epidat ČR, NRL pro analýzu epidemiologických dat, Státní zdravotní ústav, Praha.

10. Vyhláška č. 70/2012 Sb., která upravuje obsah preventivních prohlídek.

11. Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account