Selected facts about long-term care and social care services


Authors: P. Wija;  I. Holmerová
Authors‘ workplace: Univerzita Karlova, Praha ;  Fakulta humanitních studií ;  Děkan: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. ;  Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče ;  International Longevity Centre, Česká republika ;  Vedoucí: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph. D.
Published in: Prakt. Lék. 2013; 93(4): 176-180
Category: In diferent

Overview

This article presents selected data from the 2011 Census on the population aged 65 and over and data on social and health services for the elderly, especially in the area of long-term residential care. The authors have analysed the capacity and structure of social care and health services, the structure of users by age and sex, the level of self-care capacity and need for nursing care, users of care allowances etc. The article also presents information on home health care, domiciliary care and other services for the elderly. The article includes data on health workers in social services and data on mortality in selected social and health facilities.

Keywords:
long-term care – demographic development – social and health services for the elderly – capacity and usage of long-term care services – care allowance, mortality in selected social and health facilities


Sources

1. Český statistický úřad. Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 [online]. 2013. vyd. [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://www.scitani.cz/.

2. Český statistický úřad. Demografická příručka 2011 [online]. 2012 [cit. 2013-03-08]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/4032-12.

3. Česká správa sociálního zabezpečení. Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2011. Praha: Česká správa sociálního zabezpečení 2012. ISBN 978-80-87039-29-8.

4. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2011. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí 2012. ISBN 978-80-7421-049-5.

5. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Síť zdravotnických zařízení 2011. Praha: ÚZIS ČR 2012. ISSN 1211-1651, ISBN 978-80-7472-004-8.

6. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Lůžková péče 2011. Praha: ÚZIS ČR 2012. ISSN 1211-0515, ISBN 978-80-7280-978-3.

7. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Praha: ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 58/2012.

8. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Zemřelí 2011. Praha: ÚZIS ČR 2012. ISSN: 1210-9967, ISBN 978-80-7472-003-1.

9. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2011. Praha: ÚZIS ČR 2012. ISSN 1803-0130 (1210-8731), ISBN 978-80-7472-028-4.

10. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Psychiatrická péče 2011. Praha: ÚZIS ČR 2012. ISSN 1210-8588, ISBN 978-80-7472-027-7.

Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×