Diabetologie – obor spolupráce českých a slovenských zdravotníků


Published in: Diab Obez 2021; 21(41): 3
Category:


Vznik a vývoj různých medicínských oborů v Čechách a na Slovensku má v historii mnohdy společné kořeny. Nejinak je tomu s oborem diabetologie, který vyrostl z vnitřního lékařství a od počátku se rozvíjel ve znamení spolupráce českých a slovenských lékařů. V roce 1965 uspořádala Diabetologická sekce jako samostatná součást oboru vnitřní lékařství první Diabetologické dny v Luhačovicích a v jejich předsednictvu byli profesor MUDr. Richard Foit, DrSc., MUDr. Růžena Siebrová, profesor MUDr. Jiří Syllaba, DrSc., a profesor MUDr. Rudolf Korec, CSc. Dvě stovky účastníků z Čech, Moravy a Slovenska se tak poprvé setkaly v lázeňském městě, které se stalo na další roky kolébkou výročních diabetologických dnů lékařů z celé země. Sdělení přinášela aktuální zprávy ze světa, neboť zazněly informace o stanovení inzulinu podle Yallowové a Bersona z roku 1961 a vedle toho bylo tehdy hlavním tématem těhotenství a diabetes, které zůstalo významnou klinickou oblastí dodnes.

Jistě bych mohl takto pokračovat v historii každoročního setkání v Luhačovicích i nadále, neboť právě tyto dny vytvářely tradici spolupráce lékařů z Čech, Moravy a Slovenska na poli diabetologie. Organizační výbor připravující odborný program byl současně přátelským setkáním zástupců výborů obou společností, tedy České diabetologické společnosti a Slovenské diabetologické společnosti. Mohl bych připomenout mnoho jmen významných osobností z obou stran, které se podílely na utváření nezapomenutelné atmosféry, ale také bych přitom určitě opomenul mnoho dalších. Po roce byl vždy prostor setkat se s přáteli nejen na odborné části programu s výměnou zkušeností, ale i v rámci společenských večerů. A z nich zůstaly hezké vzpomínky.

Více než padesátiletá tradice jarního kongresu však postupně měnila svou tvář. Původně „rodinná“ setkání diabetologů z Čech, Moravy a Slovenska byla provázena výlety za poznáním historie i kultury tohoto moravského kraje. Rozdělení Československa přineslo i samostatné aktivity v obou zemích. Slovenská diabetologická společnost pořádá vlastní dny nejprve v Trenčíně a pak i v dalších městech Slovenska a počet slovenských přátel přijíždějících do Luhačovic klesá. Jistě je to pochopitelné, neboť se mění i počty školicích akcí v obou našich zemích, přibývají další sympozia a celý odborný svět se značně formalizuje. Na druhé straně diabetologové z Čech a Moravy přijíždějí na Slovensko, kde se účastní výročních kongresů. Obě země mají vlastní vývoj i v medicíně, a tak tato setkání, i když jen v rámci minimálního počtu návštěvníků ze sousedské země, vytvářejí velmi přátelské ovzduší, v němž je možnost výměny názorů a zkušeností. Stávají se i výrazem určité vzácnosti obou zemí.

Svět se mění nejen v medicíně. Jsme svědky obrovského rozvoje technologií, které zejména v posledním desetiletí přinášejí do diabetologie nové poznatky. Jejich průnik vede ke zlepšení života našich pacientů při současně větších nárocích na odborné vedení jejich péče. A také tady se promítá cesta spojující slovenské a české kolegy vedoucí k výměně zkušeností a názorů. Význam setkání si uvědomujeme právě v současné době pandemie onemocnění COVID. I když technologie umožňují dálkové připojení, přenosy, on-line jednání a možnosti sledování i měsíc po proběhlé akci, živý a bezprostřední kontakt chybí. Obrazovky monitorů nemohou nahradit atmosféru při reálném setkání přátel, které je trochu v jiné dimenzi vytvářející lidské společenství. Tady nejsou státní hranice, ale zcela volný prostor, který mohou využívat všichni, kteří se podílejí na rozvoji i předávání poznatků. A tak jsou i akce diabetologů z obou našich republik součástí společné cesty za poznáním vědeckého i praktického oboru, jakým diabetologie bezpochyby zůstane i do budoucna.

V Praze dne 29. března 2021


prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

předseda České diabetologické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně


Labels
Diabetology Obesitology

Article was published in

Diabetes a obezita

Issue 41

2021 Issue 41

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account