Osobní zprávy


Published in: Čes-slov Pediat 2022; 77 (2): 115.
Category:

MUDr. František Schneiberg

Tři kruhy, tři navzájem se prolínající množiny symbolizující Společnost sociální pediatrie ČLS JEP, v jejímž čele dlouhá léta na postu předsedy stál MUDr. František Schneiberg (14. 12. 1949, Praha – 5. 12. 2021, Praha). Erudovaný, zkušený pediatr, který svůj profesní život věnoval dětem ocitajícím se v těžké životní situaci, v ohrožení zdraví či života, dětem opuštěným, zanedbávaným, týraným, o něž se jejich biologická rodina nedokázala, nemohla nebo nechtěla postarat. Čestný, kolegiální lékař, zapálený pro svoji práci, který musel na mnoha frontách bojovat za zařízení poskytující péči právě těmto dětem – za kojenecké ústavy, dětská centra a dětské domovy pro děti do 3 let. Celoživotně neohroženě obhajoval jejich existenci a dokladoval jejich potřebnost, propojoval zahraniční zkušenosti se zkušenostmi v naší zemi, mapoval historický vývoj péče o děti v ohrožení, společně se svým týmem vytvořil koncepci dětských center, kterou opakovaně předkládal na ministerstvu zdravotnictví, na ministerstvu práce a sociálních věcí, na půdě Poslanecké sněmovny. Publikoval, přednášel studentům lékařské fakulty, byl aktivním účastníkem kongresů, konferencí, seminářů, předával odkazy nestorů a průkopníků náhradní rodinné péče v naší zemi. V čele spolupracujících odborníků, lékařů, ředitelů a pracovníků dětských center, osvícených sociálních pracovníků a psychologů nezřídka čelil značným tlakům ze strany odpůrců a popíratelů potřebnosti našich zařízení, vzdoroval nevybíravým invektivám, nad něž se však dokázal povznést a jejichž ostnům čelil odbornými argumenty a příklady dobré (ale i té špatné) praxe jak u nás, tak v zahraničí. Člověk, který stál po boku čelných odborníků na problematiku ohrožených dětí, který se sám stal váženým nestorem. Člověk, který z reality osobních setkání přešel do reality našich vzpomínek, rozhovorů, citací.


František Schneiberg – tři kruhy, tři profesní kréda: odbornost, včasnost a přesná diagnostika v péči o ohrožené děti.

Tři lidská kréda: poctivost, pevnost, čestnost.

Tři krásné rozměry: empatie, víra, rodina.

My, kteří jsme mohli být kolegy, spolupracovníky, přáteli a blízkými lidmi hodně dlouho, v průsečíku těch tří kruhů uvidíme jeho tvář, protože byl a bude pro nás symbolem sociální pediatrie a lidskosti.

Za to děkujeme.

Výbor Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

 

Dne 30. 1. 2022 ve svých 85 letech zemřela

MUDr. Jaroslava Kočičková

Narodila se 4. 7. 1936 v Jičíně, po absolvování Fakulty dětského lékařství UK v Praze nastoupila v roce 1960 na „umístěnku na pediatrii“ do České Lípy, kde složila atestaci I. a II. stupně. Po složení I. atestace pokračovala v tehdy obvyklé kombinaci práce na dětském středisku a na dětském oddělení. V roce 1979 po vykonání II. atestace se vrací na dětské oddělení jako zástupkyně primáře a stává se ordinářkou pro novorozenecký úsek. Pro nastupující mladé pediatry byla oporou při seznamování s neonatologickou péčí. V této funkci setrvala až do roku 1992, kdy v počínajícím důchodovém věku odešla pracovat na dětské středisko, které v posledních letech předala dceři, ale i nadále zůstávala aktivní – dva dny v týdnu a v době dovolených práci PLDD vykonávala až do svých 83 let. U svých pacientů byla velmi oblíbená.

Na 13. kongresu ČPS v roce 2019 jí byl zcela zaslouženě předán diplom za celoživotní zásluhy o českou pediatrii.

Josef Gut

primář Oddělení pediatrie Nemocnice Česká Lípa 


Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account