Incidence of tuberculosis at children in the Czech Republic in years 2000–2015


Authors: K. Doležalová;  K. Křepela;  H. Houšťková
Authors‘ workplace: Pediatrická klinika IPVZ, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha, přednostka doc. MUDr. H. Houšťková, CSc.
Published in: Čes-slov Pediat 2016; 71 (7-8): 324-329.
Category: Tuberculosis

Overview

Authors present a summarizing view on the topic of tuberculosis and nontuberculous mycobacteria (NTM) at children in the last 16 years. They review the main microbiological causes and the diagnostic methods. Thanks to detailed epidemiologic data they indicate changes in incidence of TBC and NTM after the cancellation of the obligatory vaccination. They discuss benefits and disadvantages of this cancellation.

Key words:
tuberculosis (TBC), nontuberculous mycobacteria (NTM), diagnostic, treatment, vaccination


Sources

1. ttp://www.uzis.cz/publikace/tuberkuloza-respiracni-nemoci-2014.

2. http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/ Světová zdravotnická organizace. Global tuberculosis control: epidemiology, strategy, financing [online]. 2009 [cit. 2009-11-14]. Kapitola The Stop TB Strategy, case reports, treatment outcomes and estimates of TB burden, 187–300. Dostupné online. ISBN 9789241563802.

3. Berti E, et al. Tuberculosis in childhood: a systematic review of national and international guidelines. BMC Infect Dis 2014; 14 (Suppl 1): S3.

4. Křepela K. Tuberkulóza dětí a dorostu a její diferenciální diagnostika. Praha: Maxdorf, 1995: 1–223. ISBN 80-85912-03-1.

5. Křepela K. Diagnostika tuberkulózy a mykobakterióz. Čes-slov Pediat 1997; 52 (11): 844–847.

6. Kolář J. Radiodiagnostika tuberkulózy plic. Přehledný článek referátového výběru z radiodiagnostiky, svazek 50, č. 4/2004.

7. Homolka J, Kopecká E. Tuberkulinový kožní test a IGRA test (QuantiFERON-TB Gold in Tube) při sledování dospělých s kultivačně ověřenou plicní tuberkulózou. www.pneumologie.cz/upload/1429172542.pdf.

8. Martinek J, et al. IGRA (Interferon-γ Release Assays) v rutinní laboratorní praxi. http://www.solen.cz/incpdfs/inf-990000-7500_10_13.pdf.

9. Křepela K, Kolek V, Pohunek P, et al. Komplexní péče o tbc dětí a mladistvých. Standard diagnostického a léčebného plánu. Stud Pneumol Phthiseol 2012; 72 (6): 297–302.

10. Petráš M, Lesná IK. Manuál očkování 2010. 3. vyd.. Marek Petráš, leden 2010: 7–34.

11. http://www.mzcr.cz/obsah/metodika-ockovani-proti-tbc-v-cr_2546_5.html.

12. Křepela K, Mladá J. Problematika BCG vakcinace v České republice. Vakcinologie 2008; 2 (3): 97–104.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×