Influenced pain by children dental treatment


Authors: K. Ginzelová;  T. Dostálová
Authors‘ workplace: Dětská stomatologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. T. Dostálová, DrSc., MBA
Published in: Čes-slov Pediat 2012; 67 (1): 48-51.
Category: Review

Overview

Children dental treatment with pain elimination is very important. Perfect therapy is based on patient´ cooperation. Important is the exclusion of aversion to dental treatment, which is frequently lifelong.

To avoid dental pain it is used a variety of drugs with different pharmacological effect. The selection of medication depends on the handicap type and on cooperation and the plan of therapy. We recommend to start the therapy with the most easiest preparation. To influence the pain it is possible to use the local anaesthesia, analgosedation the treatment in general anaesthesia.

Key words:
dentistry, local anesthesia, oral sedation, general anesthesia


Sources

1. De Leeuw R. Orofacial pain. Quintessenz 2008: 318.

2. Komínek J, Toman J, Rozkovcová E. Dětská stomatologie. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1984: 494.

3. Welbury RR, Duggal MS, Hosey MT. Paediatric Dentistry. Oxford: University Press, 2005: 64–104.

4. Flynn PJ, Strunin L. General anaesthesia for dentistry. Anaesthesia & Intensive Care Medicine 2005; 6: 263–265.

5. Amerongen van E, Jong-Lenters M, Marks L, Veerkamp J. Case reports in pediatric dentistry. Quintessence Publishing 2009: 130.

6. Cameron AC, Widmer RP. Handbook of Pediatric Dentistry. Mosby, 2008: 1–480.

7. Ginzelová K, Dostálová T. Extrakce zubů u dětských hemofiliků. Progresdent 2008; 14: 40–45.

8. Chleborád K, Ginzelová K, Dostálová T. Stomatologické ošetření dětského pacienta s těžkou hemofilií. LKS 2009; 19: 85–87.

9. Ščigel V. Lokální anestezie v praxi zubního lékaře. Quintessenz 2004: 216.

10. Kolovratová V, Dostálová T. Analgosedace v péči o dětského pacienta. Progresdent 2007; 13: 8–11.

11. Dostálová T, Seydlová M, et al. Stomatologie. Praha: Grada, 2008: 1–193.

12. Ginzelová K, Hechtová D. Laryngeální maska v dětské stomatologii. Quintessenz 2007; 16: 77–81.

13. Kant JM. Zubolékařské ošetřování dětí s použitím techniky hypnózy podle Miltona H. Ericsson. Quintessenz 2008; 17: 37–42.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents

Article was published in

Czech-Slovak Pediatrics

Issue 1

2012 Issue 1

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account