Funkcia endokriných žliaz u pacientok s mentálnou anorexiou


Authors: Ľ. Tichá 1;  E. Tomečková 2;  J. Hornová 1;  S. Niňajová 1;  J. Birčák 1
Authors‘ workplace: 1. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice, Bratislava prednostka doc. MUDr. M. Benedeková, PhD., mim. prof. 1;  Oddelenie klinickej biochémie Detskej fakultnej nemocnice, Bratislava primárka MUDr. A. Behúlová, PhD. 2
Published in: Čes-slov Pediat 2006; 61 (10): 573-577.
Category: Original Papers

Overview

Úvod:
Mentálna anorexia (AM) sa vyskytuje najmä u adolescentných dievčat. Prognóza tohto život ohrozujúceho ochorenia môže byť ovplyvnená endokrinnými zmenami spôsobenými dlhodobým hladovaním.

Cieľ:
Hodnotiť vzťah medzi hmotnosťou a endokrinnými parametrami pri AM.

Pacienti a metódy:
U 32 dievčat s AM pri prijatí do nemocnice (vek 15,33 ± 0,27) a po čiastočnej realimentácii (vek 15,70 ± 0,32), ako i u zdravých dievčat (vek 15,71 ± 0,46) autori vyšetrili indexy telesnej hmotnosti – % deficitu hmotnosti a body mass index SD. Odobrali vzorky krvi na stanovenie hladín rastového hormónu (GH), prolaktínu (PRL), tyreotropného hormónu (TSH), trijódtyronínu (T3), tyroxínu (T4), adrenokortikotropného hormónu (ACTH), dehydroepiandrosterónu (DHEA), kortizolu, 17-OH progesterónu, folikuly stimulujúceho hormónu, luteinizačného hormónu (LH), estradiolu, progesterónu, testosterónu.

Výsledky:
Hodnoty indexov telesnej hmotnosti u dievčat s AM boli nízke, po realimentácii sa zvýšili, ale boli nižšie ako v kontrolnej skupine (deficit hmotnosti (%) – 28,78 ± 1,37, vs. -12,39 ± 1,70 vs. -4,14 ± 0,46, p <0,001). Znížené hladiny T3 (1,55 ± 0,05, vs.1,84 ± 0,12 nmol/l, p <0,05), LH (0,55 ± 0,12 U/l vs. 4,5 ± 1,11 U/l, p <0,005, vs. 3,65 ± 0,64, n.s.) a FSH (2,43 ± 0,55 vs. 4,87 ± 0,61 U/l, p <0,001 vs. 4,68 ± 0,41, n.s.) sa po realimentácii zvýšili, ale boli nižšie ako v kontrolnej skupine. Po realimentácii poklesli hladiny kortizolu (675,49 ± 69,03 vs. 505,28 ± 33,4 nmo/l, p <0,05) a progesterónu (4,87 ± 0,75 vs. 3,36 ± 0,85 nmol/l, p <0,05).

Záver:
Tieto výsledky poukazujú na endokrinné zmeny počas hladovania u pacientok s AN, medzi ktoré patrí zvýšený výskyt syndrómu nízkeho T3, zvýšená stimulácia osi hypotalamus–hypofýza–nadoblička. Nízke LH, FSH a ich signifikantný vzostup po realimentácii autori považujú za fyziologickú odpoveď organizmu. Ďalšie práce sú potrebné na interpretáciu hormonálnych zmien, ktoré nekorelovali so závažnosťou hypotrofie pri AN.

Kľúčové slová:
mentálna anorexia, endokrinné zmeny


Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account