Bleeding disorders in pregnancy


Authors: J. Procházková 1;  M. Procházka 2;  M. Lubušký 2
Authors‘ workplace: Hemato-onkologická klinika, FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. K. Indrák, DrSc. 1;  Porodnicko-gynekologická klinika, FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. R. Pilka, Ph. D. 2
Published in: Ceska Gynekol 2013; 78(1): 83-88

Krvácivé choroby v těhotenství představují různorodou a často závažnou problematiku vyžadující úzkou spolupráci porodníka s hematologem, popřípadě s dalšími odborníky. V porodnictví se můžeme setkat jak s krvácivými onemocněními specifickými pouze pro těhotenství (HELLP syndrom), tak s hemoragickými poruchami vyskytujícími se na graviditě nezávisle, ale i ty mohou být těhotenstvím modifikovány. V současné době je krvácení nejčastější příčinou mateřské mortality.

Overview

Bleeding disorders in pregnancy represent heterogenous and often serious group of diseases. Solving of this problems and proper treatment of the patiens requires close cooperation between obstetricians and hematologists. There are disorders specific for pregnancy (HELLP syndrom) and disorders occurring independently in pregnancy, but these can be modified in pregnancy as well. Bleeding and postpartum haemorrhage still remain the leading cause of maternal mortality.

Keywords:
bleeding – pregnancy – thrombocytopenia – coagulopathy


Sources

1. Bick, RL., et al. Hematological complications in obstetrics, pregnancy, and gynecology. New York: Cambridge University Press, 2006, ISBN 978-0-521-83953-2.

2. Binder, T., Salaj, P., Vavřinová, B. Hematologické nemoci a poruchy v porodnictví a gynekologii. Praha: Triton, 2004, ISBN 80-7254-540-X.

3. Cetkovský, P., et al. Intenzivní péče v hematologii. Praha: Galén, 2004, ISBN 80-7262-255-2.

4. Greer, IA., Ginsberg, J., Forbes, CHD. Women's vascular health. London: Hodder Arnold, 2007, ISBN 13 978-0-340-809976.

5. Hájek, Z.. et al. Rizikové a patologické těhotenství. Praha: Grada Publishing, 2004, ISBN 80-247-0418-8.

6. Hoffbrand, AV., Katovsky, D., Tuddenham, EGD. Postgraduate hematology. Ofxord: Blackwell Publishing, 2005, ISBN 1-4051-0821-5.

7. Key, M., Makris, M., O´Shaughnessy, D., Lillicrap, D. Practical hemostasis and thrombosis. Chichester: Blackwell Publishing, 2009, ISBN 978-1-4051-8460-1.

8. Kitchens, ABM., Kessler CM. Consultative hemostasis and thrombosis. Philadelphia: Elsevier Science, W. B. Saunders Company, 2002, ISBN 0-7216-8264-2.

9. Lyall, F., Belfort, M. Pre-eclampsia. Etiology and clinical practice. New York: Cambridge University Press, 2007, ISBN 13 978-0-521-83189-5.

10. Penka, M., Tesařová, E. Hematologie a transfuzní lékařství I. Praha: Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3459-0.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2013 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account