History of Department of Obstetrics and Gynecology in Olomouc


Authors: R. Pilka;  M. Kudela
Authors‘ workplace: Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. R. Pilka, Ph. D.
Published in: Ceska Gynekol 2013; 78(1): 4-11


Sources

1. Gazárek, F., Hošek, E., Němečková, J., Šantavý, F., Ženíšek, L.František Jan Mošner. Olomouc: Univerzita Palackého, 1984.

2. Hejtmánek, M., Hladký, R., Hlůza, B., Malíšek, V. Zakladatelé a pokračovatelé. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996.

3. Navrátil, J., Šimánek, V., Komenda, S., Slavětínský, M. 40 let lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého, 1986.

4. Vránová, V. Historie babictví a současnost porodní asistence. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2013 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account