History of Department of Obstetrics and Gynecology in Olomouc


Authors: R. Pilka;  M. Kudela
Authors‘ workplace: Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. R. Pilka, Ph. D.
Published in: Čes. Gynek.2013, 78, č. 1 s. 4-11


Sources

1. Gazárek, F., Hošek, E., Němečková, J., Šantavý, F., Ženíšek, L.František Jan Mošner. Olomouc: Univerzita Palackého, 1984.

2. Hejtmánek, M., Hladký, R., Hlůza, B., Malíšek, V. Zakladatelé a pokračovatelé. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996.

3. Navrátil, J., Šimánek, V., Komenda, S., Slavětínský, M. 40 let lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého, 1986.

4. Vránová, V. Historie babictví a současnost porodní asistence. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2013 Issue 1

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×