Childbirth analgesia and anesthesia in the Czech Republic in 2012 The 20th anniversary of post-gradual education


Authors: A. Pařízek 1;  J. Bláha 2;  P. Nosková 2
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Stříteský, CSc. 2
Published in: Čes. Gynek.2012, 77, č. 4 s. 346-349

Overview

The aim of this study was to ascertain the current status of analgesia and anesthesia used during childbirth in the Czech Republic. Using data from questionnaires, an overview of individual labor-related anesthetic procedures and methods and frequency of their use was obtained. A positive trend in the increase of neuroaxial methods used in maternity wards over the last twenty years has been the result of a systematic program of interdisciplinary post-gradual education for doctors and birth attendants in the Czech Republic.

Key words:
childbirth, analgesia, anesthesia, regional block, epidural block.


Sources

1. Bendl, J., Šustová, V., Vido, I., et al. První zkušenosti s paracervikálním blokem za porodu preparátem Marcain. Čs Gynek, 1972, 37, s. 81–84.

2. Budínský, J., Doležal, A., Kazda, J., Král, J. Možnosti farmakologického ovlivnění za porodu. Čs Gynek, 1962, 27, s. 372–375.

3. Budínský, J., Stiksa, E., Skřivan, J., et al. Neuroplegická porodní analgesie. Čs Gynek, 1962, 27, s. 387–390.

4. Čech, E., Suk, K., Břešťák, M. Vliv neuroplegické analgesie na frekvenci a průběh déletrvajících porodů. Čs Gynek, 1962, 27, s. 397–400.

5. Čepický, P. Jak dál v porodnické analgezii? Čs Gynek, 1988, 53(5), s. 396–399.

6. Drábková, J., Hoder, J., Papež, L. Anestezie a resuscitace v porodnictví. Praha: Avicenum, 1973.

7. Eltzschig, HK., Lieberman, ES., Camann, WR. Medical progress: Regional anesthesia and analgesia for labor and delivery. New Engl J Med, 2003, 348(4), p. 319–332.

8. Grass, D., Friedrich, J. Epidural analgesia during childbirth. Anaesthesist, 2003, 52(8), p. 727–744; 745–746.

9. Jedlička, R. O subarachnoideálních injekcích a spinální chirurgické analgesii. (Studie experimentální a klinická). Praha: Bursík a Kohout, 1900.

10. Klaus, R. K otázce lumbální anesthesie při císařském řezu. Rozhl Chir Gyn, 1934, 13, s. 97.

11. Kralert, M. Současný stav porodní analgesie v ČSSR. Čs Gynek, 1985, 50, s. 185–190.

12. Kříž, J. Peridurální nervový blok v porodnictví. Scripta medica, 1953, 3, s. 93–104.

13. Pařízek, A. Porodnická analgezie a anestezie v České republice – minulost, současný stav a budoucnost. In: Novinky v anesteziologii, intenzívní medicíně a léčbě bolesti, 2000, s. 176–179.

14. Pařízek, A. Současná situace v České republice v porodnické analgezii a anestezii. Gynekolog, 1994, 3(6), s. 233–234.

15. Pařízek, A. Vývoj porodnické analgezie a anestezie v České republice. Čes Gynek, 1997, 62, Suppl., s. 3–5.

16. Pařízek, A., Bak, V., Kužel, D., et al. Spontánní porod a epidurální analgezie, Čs Gynek, 1991, 56(1), s. 34–33.

17. Pařízek, A., Miloschewsky, D., Hess, L. Current status of obstetric analgesia and aneshtesia in the Czech republic. The international Monitor in Regional Anaesthesia, XIV. Annual ESRA Congress, Prague, September 13–16, 1995, s. 123.

18. Reynolds, F. Labour analgesia and the baby: good news is no news. Int J Obstet Anesth, 2011, 20(1), p. 38–50.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2012 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×