Placenta adherens partim accreta


Authors: V. Križan
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické odd. Nemocnice Ivančice
Published in: Ceska Gynekol 2009; 74(4): 305-308
Category: Original Article

Overview

Cíl práce:
Popsat naši zkušenost s placentou adherens partim accreta při neprovedení hysterektomie.

Typ práce:
Kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnické odd., Nemocnice Ivančice.

Vlastní pozorování:
U 28leté primipary bylo po spontánním porodu plodu, po opakovaných revizích dutiny děložní pro metroragii, diagnostikována placenta adherens partim accreta – potvrzeno NMR a později i histologickým vyšetřením. Vzhledem k zásadnímu odmítnutí provedení hysterektomie pacientkou byla provedena laparotomická exstirpace zbytku placentární tkáně.

Závěr:
Placenta accreta je jednou z nejzávažnějších porodnických komplikaci a její frekvence v poslední době vlivem zvyšujícího se počtu císařských řezů roste. Četné pokusy o konzervativní řešení placenta accreta/percreta končí více než v polovině případů neúspěšně a mají poměrně vysoké riziko pro rodičku.

Klíčová slova:
placenta adherens partim accreta, abnormální implantace, profuzní krvácení, hysterektomie.


Sources

1. Resnik, R. Managing placenta accreta, Contemporary OB/GYN, November 2001.

2. Binder, T. Placenta accreta - komentář, Gyn po promoci, 2002, s. 22-24.

3. Doležal, A. Porodnické operace. Praha: Galén, 2007, s. 258, 286, 255.

4. Čech, E. Porodnictví. Praha: Galén, 1999, s. 264.

5. Miller, DA., Chollet, JA., Goodwin, TM. Clinical risk factors for placenta previaóplacenta accreta. Am J Obstet Gynecol, 1997, 177, p. 210-214.

6. Clark, SL., Koonings, PP., Phelan, JP. Placenta previa/accreta and prior cesarean section. Obstet Gynecol, 1985, 66, p. 89-92.

7. Twickler, DM., Lucas, MJ., Balis, AB., et al. Color flow mapping for myometrial invasion in women with a prior cesarean delivery. J Matern Fetal Med, 2000, 9, p. 330-335.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account