Depotní gestagenní kontracepce


Authors: D. Koryntová 1;  P. Čepický 1,2;  J. Živný 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Levret, s. r. o., Praha, vedoucí MUDr. PhDr. P. Čepický, CSc. 1
Published in: Ceska Gynekol 2001; (3): 202-207
Category:

Overview

Cíl studie:
Přehled poznatků o depotní gestagenní kontracepci.Typ studie: Přehledný článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.Závěr: Depotní gestagenní kontracepce zahrnuje systémy, založené na kontinuálním uvolňování malé dávky gestagenu do cirkulace. Účinnými látkami jsou depotní medroxyprogesteron acetát (DMPA) v injekční formě Depo-Provery a levorgestrel jako aktivní součást implantátu Norplant. Mechanismus účinku depotní gestagenní kontracepce je v asynchronní maturaci žlázek a stromatu endometria, která znemožňuje implantaci. Účinnost obou metod je velmi vysoká. Návrat plodnosti je po extrakci Norplantu okamžitý, po vysazení Depo-Provery trvá několik měsíců. Depotní gestagenní kontracepce má minimum kontraindikací, které jsou jen relativní a lze ji užít u žen s kontraindikacemi kombinované perorální kontracepce. Nejzávažnějším nežádoucím účinkem je ztráta cyklicity menstruačního krvácení.

Klíčová slova:
účinné látky, mechanismus účinku, návrat plodnosti, kontraindikace

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2001 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account