Extraperitoneální císařský řez - alternativa či rutina?


: F. Zábranský;  H. Grossmannová
: Gynek. -porod. oddělení Baťovy nemocnice, Zlín, přednosta MUDr. F. Zábranský, CSc.
: Ceska Gynekol 2001; (3): 187-188
:

Cíl studie:
Zhodnocení významu extraperitoneálního císařského řezu v soudobém porodnictví.Typ studie: Souhrnný článek.Název a sídlo pracoviště: Gynek.-porod. oddělení, Baťova nemocnice, Zlín.Předmět a metoda studie: Historický přehled názorů na přístup k dolnímu segmentu dělohy při císařském řezu a definice některých mýtů, které extraperitoneální císařský řez doprovázejí. Retrospektivní analýza vývoje indikací k této operaci v letech 1977 - 1999 a jejich možných předností. Výsledky: Analýzou 318 operací byly prokázány možné přednosti operace jak v období perioperačním, tak i v období rekonvalescence.Závěr: Extraperitoneální císařský řez lze považovat jak za alternativu jiných operačních metod a postupů u infikovaných případů, tak i za operaci, kterou je možno provést téměř za všech situací, vyjma perakutních stavů. Limitujícím faktorem je zejména operatér, který není s extraperitoneální technikou obeznámen. Jde o výkon se sníženou invazivitou.

Klíčová slova:
císařský řez, extraperitoneální přístup, indikace

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2001 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account