Může klid na lůžku po embryotransferu zhoršovat výsledky IVF?


: K. Řežábek;  D. Koryntová;  J. Živný
: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
: Ceska Gynekol 2001; (3): 175-177
:

Cíl studie:
Posoudit ovlivnění výsledků in vitro fertilizace (IVF) klidem na lůžku po provedení embryotransferu (ET).Typ studie: Prospektivní randomizovaná klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Centrum asistované reprodukce, Gynek.-porod. klinika 1. LF UK a VFN v Praze.Metodika: Pacientky byly náhodně rozděleny do skupiny N (neleží) nebo L (leží). Po provedení ET setrvaly všechny pacientky na gynekologickém stole 20 minut. Potom pacientky skupiny N odešly domů, pacientky skupiny L byly hospitalizovány přes noc do příštího dne. Porovnali jsme výsledky IVF u obou skupin.Výsledky: Skupiny (N = 20 žen, L = 18 žen) se statisticky nelišily v parametru věk, pořadí cyklu, protokol stimulace, kdo provedl ET, počet transferovaných embryí, metoda oplození (IVF či ICSI), zastoupení tubární sterility v souboru, stáří embryí při ET. Výsledky skupiny N byly lepší ve všech sledovaných parametrech (implantation rate (IR) 22,5 % pro N a 14,5 % pro L, stejně tak IR vztažené na pouze kvalitní embrya (25,8 % pro N a 16,7 % pro L), pregnancy rate (PR) 50 % pro N a 22,2 % pro L), Take-home baby rate (THBR) (40 % pro N a 11 % pro L). Rozdíly mezi výsledky jsou na hranici statistické významnosti, neboť vzhledem k vyšší náročnosti postupu u skupiny L při současném trendu zhoršení jejich výsledků byla studie z etických důvodů zastavena dříve, než by počty sledovaných případů mohly výrazné statistické významnosti dosáhnout.Závěr: Studie ukazuje, že setrvání na lůžku v nemocnici zbytek dne a noc následně po embryotransferu nezlepšuje výsledky IVF. Výsledky svědčí spíše pro negativní efekt tohoto postupu. Obdobný trend lze nalézt i u jiných autorů, kteří se však spokojili s průkazem neškodnosti neležení po ET, aniž by zvažovali možnost, že právě neležení je výhodnějším postupem.

Klíčová slova:
embryotransfer, klid na lůžku, výsledky IVF, implantation rate, pregnancy rate

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2001 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account