Konzervativní léčba dysfunkčního děložního krvácení


: Z. Fučíková;  D. Cibula;  D. Kužel
: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
: Ceska Gynekol 2001; (3): 208-212
:

Cíl studie:
Analýza současných znalostí o konzervativní léčbě dysfunkčního krvácení.Typ studie: Literární přehled.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha.Metodika: Hodnocení a přehled problematiky DUB na základě literárních údajů.Závěr: Rozvoj nových chirurgických metod léčby dysfunkčního děložního krvácení vyvolává nutnost kritického zhodnocení možností konzervativního přístupu. Ještě před několika lety znamenalo selhání medikamentózní léčby indikaci k hysterektomii. Konzervativní léčba tak byla využívána velmi často. Rozvoj mnoha endoskopických technik zásadně změnil algoritmus léčby u žen, které již neplánují další graviditu. Náš článek podává zásadně přehled současných znalostí o konzervativní léčbě dysfunkčního děložního krvácení.

Klíčová slova:
dysfunkční krvácení, děložní krvácení

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2001 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account