Vztah vlny L transmitrálního průtoku a vlny L’ pohybu mitrálního anulu k tlaku v zaklínění v plicnici u pacientů s dilatační kardiomyopatií


Authors: MUDr. Helena Podroužková 1,2;  Prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc.;  Fesc 1,2;  prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.;  Fesc 1,2;  MUDr. Petr Hude, Ph.D. 1,2;  MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. 1,2
Authors‘ workplace: Department of Cardiovascular Diseases St. Anne‘s Hospital, ICRC, Brno, Czech Republic 1;  Department of Cardiovascular Diseases Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno Czech Republic 2
Published in: Kardiol Rev Int Med 2013, 15(3): 172-176
Category:

Overview

Úvod:
Transmitrální průtok ve střední diastole (L vlna) a pohyb mitrálního anulu ve střední diastole (L’ vlna) jsou spojovány se zvýšenými plnícími tlaky levé komory u pacientů s hypertrofií levé komory a u pacientů s fibrilací síní. Cílem studie bylo zhodnotit význam L a L’ vlny u pacientů s dilatační kardiomyopatií a také zjistit, jaký je vztah L a L’ vlny k hodnotám tlaku v zaklínění v plicnici.

Metody:
Do studie byli vybráni pacienti s dilatační kardiomyopatií, u kterých byla indikována pravostranná srdeční katetrizace. Echokardiografické vyšetření bylo provedeno současně se změřením tlaku v zaklínění v plicnici. Za L vlnu byla považována pozitivní vlna v diastole mezi vlnou časného (E) a pozdního (A) diastolického plnění. Podobně, za L’ vlnu byla považována negativní vlna mezi vlnou časného (E’) a pozdního (A’) pohybu mitrálního anulu v diastole.

Výsledky:
Celkem bylo analyzováno 66 pacientů s dilatační kardiomyopatií a 14 zdravých dobrovolníků. L vlnu mělo 6 (9 %) pacientů s dilatační kardiomyopatií a žádný zdravý dobrovolník. Po vyloučení pacientů s vyšší srdeční frekvencí (≥ 80 tepů/ min), byl nalezen signifikantní rozdíl v tlaku v zaklínění v plicnici mezi skupinami pacientů u kterých byla pozorována L vlna a u kterých L vlna nalezena nebyla (n = 5, n = 43, p = 0,015). Vlna L’ byla patrná u 17 pacientů s dilatační kardiomyopatií a u šesti zdravých dobrovolníků. U pacientů s dilatační kardiomyopatií nebyl nalezen statisticky významný vztah tlaku v zaklínění v plicnici k přítomnosti L’ vlny.

Závěr:
U pacientů s dilatační kardiomyopatií, kteří mají srdeční frevenci méně než 80, je přítomnost L vlny spojena se zvýšenými plnícími tlaky levé komory.

Klíčová slova:
trojfázový transmitrální tok –  tkáňový doppler –  diastolická funkceMeSH: kardiomyopatie –  dilatační –  echokardiografie –  doppler –  pulzní –  mitrální chlopeň


Sources

1. Nagueh SF, Appleton CP, Gillebert TC et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography. J Am Soc of Echocardiogr 2009; 22: 107– 33.

2. Nakai H, Takeuchi M, Nishikage T et al. The mitral L wave: a marker of advanced diastolic dysfunction in patients with atrial fibrillation. Circ J 2007; 71: 1244– 1249.

3. Lam CS, Han L, Ha JW et al. The mitral L wave: a marker of pseudonormal filling and predictor of heart failure in patients with left ventricular hypertrophy. J Am Soc Echocardiogr  2005; 18: 336– 41.

4. Lam CS, Han L, Oh JK et al. The mitral annular middiastolic velocity curve: functional correlates and clinical significance in patients with left ventricular hypertrophy. J Am Soc Echocardiogr 2008; 21: 165– 70.

5. Lang RM, Bierig M, Devereux RB et al. Recommendations for chamber quantification: a report from the American Society of Echocardiography’s Guidelines and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European Society of Cardiology. J Am Soc Echocardiogr 2005; 18: 1440– 63.

6. Keren G, Meisner JS, Sherez J et al. Interrelationship of mid‑ diastolic mitral valve motion, pulmonary venous flow, and transmitral flow. Circulation 1986; 74: 36– 44.

7. Su HM, Lin TH, Lee CS et al. Differentiation of left ventricular diastolic function by mid‑ diastolic mitral annular motion patterns. Ultrasound Med Biol 2008; 34: 753– 759.

Labels
Paediatric cardiology Internal medicine Cardiac surgery Cardiology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account