DRG Z POHLEDU REVIZNÍHO LÉKAŘE


Authors: Y. Šípková
Authors‘ workplace: OP VZP hl. m. Prahy
Published in: Listy rev. Lék., , 2004, č. 1, s. 0
Category:

Overview

Autorka podává přehled o systému DRG,uvádí základní pojmy užívané v tomto systému, seznamuje se strukturoukódu IR DRG, informuje o revizní činnosti v DRG a o očekávaných trendech po jeho zavedení. Sdělení navazujena prezentaci ze semináře ÚZP OP VZP hl. m. Prahy, který se konal 25. 9. 2003.

Klíčová slova:
systém IR DRG – MDC – DRG skupiny – inlier – outlier – relativní váha – základní sazba – GROUPERIR DRG – kód IR DRG – MCC – CC

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account