Evaluation of the Questionnaire of Satisfaction among the Participants of ORL Congress in Ostrava


Authors: P. Matoušek 1,2;  K. Zeleník 1,2;  P. Komínek 1,2
Authors‘ workplace: ORL klinika Fakultní nemocnice Ostrava, přednosta doc. MUDr. P. Komínek, Ph. D., MBA 1;  Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 2
Published in: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 63, 2014, No. 4, pp. 255-263.
Category: News

Overview

The contribution evaluated the structured questionnaire of the 5th Czechoslovak Congress of Otolaryngology and Head and Neck Surgery in Hradec Kralove. The contributors positively evaluated the organization structure of the congress: round tables, instruction courses, free communications and electronic posters. There was also a positive response to the new method of electronic posters and related discussion. The participants expressed higher requirements for catering services and social part of the congress, which should deserve sufficient attention in the future in addition to the professional part of the congress.

Keywords:
ORL congress, questionnaire, participant satisfaction


Sources

1. Betka, J., Nártová, E., Plzák, J.: Zpráva o dotazníkové akci o průběhu 72. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 59, 2010, s. 85-89.

2. Chrobok, V., Čelakovský, P., Mejzlík, J.: Hodnocení dotazníku spokojenosti účastníků ORL kongresu v Hradci Králové. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 62, 2013, s. 226-231.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account