Otorhinolaryngology and Phoniatrics - Issue 3/2021

139
The professional journal Otorhinolaryngology and Phoniatrics celebrates 70 years

Astl J., Zábrodský M., Kalfeřt D.


Original Papers

146
Acute vertigo in the ENT emergency

Albrecht V., Školoudík L., Sila P., Mejzlík J., Janouch M., Chrobok V.

156
Evaluation of speech in patients after cochlear implantation – Motol Speech Scale

Aksenovová Z., Okluský M., Skřivan J.


161
Multiple sclerosis in the otoneurology outpatient clinic: interdisciplinary cooperation between otoneurologist and neurologist

Pastorková N., Holý R., Procházková K., Mayerová K., Vašina L., Lacman J., Musilová Š., Astl J.


Review Article

167
Congenital malformations of the inner ear

Šikolová S., Urík M., Jančíková J., Hošnová D., Katra R.


Case Reports

174
Gastric choristoma of hypopharynx in neonate

Vaněčková K., Prouzová Z., Jurovčík M., Gernertová L., Skřivan J.

177
Erdheim-Chester disease – case report

Pilarčíková K., Sláviková K., Plank L., Puchertová M., Babinec M., Barta T., Profant M.

181
Ultrasound-guided percutaneous ethanol injection therapy of neck cysts as an alternative to surgery

Halenka M., Salzman R., Munteanu H., Brož M., Schovánek J., Fryšák Z.


191
Komentář ke článku „Hodnocení řeči u pacientů po kochleární implantaci – Motol Speech Scale“

Dršata J.

193
Odpověď autorů na komentář ke článku „Hodnocení řeči u pacientů po kochleární implantaci – Motol Speech Scale“

Aksenovová Z., Okluský M., Skřivan J.


196
Odešel prim. MUDr. Jiří Sušický
Vzpomínka na MUDr. Luďka Šefce
197
Vzpomínka na doc. MUDr. Miloslava Hroboně, CSc.

Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account