What the assessment physician should know about patients on dialysis


Authors: E. Pauchová
Authors‘ workplace: Nefrologická ambulance Nemocnice Prachatice, a. s.
Published in: Reviz. posud. Lék., 22, 2019, č. 1-2, s. 7-21
Category:

Cílem práce je seznámit posudkové lékaře s problematikou terminálního selhání ledvin a významného snížení kvality života dialyzované populace. V další části potom zamyšlení, zda je transplantace ledviny skutečným návratem ke zdraví.

Overview

The aim of the contribution is to inform assessment physicians with the problems of terminal renal failure and significant deterioration of the quality of life of the population on dialysis. The author also contemplates, whether kidney transplantation of a real recovery of health.

Keywords:

terminal kidney failure – uremic syndrome – dialysis – kidney transplantation – invalidity


Sources

1. Sulková, S. et al. Hemodialýza. Maxdorf, 2000, s. 12. ISBN 80-85912-22-8.

2. Statistická ročenka dialyzační léčby v České republice v roce 2016. Dostupné na www: http://www.nefrol.cz/odbornici/dialyzacni-statistika.

3. www.ledviny.cz/komplikace-dialyzy

4. Sulková, S. et al. Hemodialýza. Maxdorf, 2000, s. 411. ISBN 80-85912-22-8.

5. Sulková, S. et al. Hemodialýza. Maxdorf, 2000, s. 318. ISBN 80-85912-22-8.

6. Opatrný, K., jr. Biokompatibilita dialyzačních membrán. 2000, s. 100–101.

7. Sulková, S. et al. Hemodialýza. Maxdorf, 2000, s. 460. ISBN 80-85912-22-8.

8. Sulková, S. et al. Hemodialýza. Maxdorf, 2000, s. 513–514. ISBN 80-85912-22-8.

9. Jak se cítí dialyzovaný pacient? Pacientský průzkum Fresenius Medical Care 2014.

10. Kulatý stůl propojil medicínské a sociální podmínky dialyzovaných v České republice, 20. 5. 2015. Dostupné na www: http://zdravi.euro.cz

11. Integrovaný portál MPSV. Dostupné na www: https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek

12. Integrovaný portál MPSV. Dostupné na www: https://portal.mpsv.cz/soc/dzp/prukaz

13. Zvoníková, A., Čeledová, L., Čevela, R. Základy posuzování invalidity. Grada, s. 82.

14. Zvoníková, A., Čeledová, L., Čevela, R. Základy posuzování invalidity. Grada, s. 308.

15. Sulková, S. et al. Hemodialýza. Maxdorf, 2000, s. 249. ISBN 80-85912-22-8.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×