The date of invalidity origin


Authors: A. Zvoníková
Authors‘ workplace: Česká společnost posudkového lékařství ČLS J. E. Purkyně
Published in: Reviz. posud. Lék., 22, 2019, č. 1-2, s. 23-25
Category:

Overview

The article informs about the problem of determining the date of invalidity origin in persons with mental health dama-
ge. It is a reaction to the observations, made in certain medical opinions on medical assessment service in relation to evaluation of health state, working ability and invalidity for purposes of pension insurance.

Keywords:

health damage – working ability – invalidity – mental disorder and behavior disorder – date of invalidity origin – medical reports and findings of the provider of medical services – policyholder


Sources

1. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity.

3. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×