Complaint under the Healthcare Services Act – selected aspects


Authors: M. Adamec
Authors‘ workplace: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Published in: Reviz. posud. Lék., 22, 2019, č. 1-2, s. 31-38
Category:

Overview

The paper deals with selected aspects of the complaint under the Healthcare Services Act (No. 372/2011 Coll.) which, considering the scope of this regulation, is a universal institute of health law, serving both to protect the rights and interests of patients and to analytical and control activities authorities.

Keywords:

complaint – Healthcare Services Act – healthcare services – healthcare services providers – administrative authority – medical law


Sources

1. Doležal, T., Doležal, A. Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví. Praha: Linde, 2007. 138 s. ISBN 978-80-7201-684-6.

2. Mach, J., Buriánek, A., Záleská, D. et al. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zákon o specifických zdravotních službách. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. xvi, 766 s. ISBN 978-80-7598-103-5.

3. Komenského slovník naučný. Svazek IX. (Perštejnec – Slovanský ústav). NESIG. Praha: Nakladatelství a vydavatelství Komenského slovníku naučného, 1938. 607 s.

4. Masarykův slovník naučný. Díl VI. NESIG. Praha: Československý kompas, 1932. 1132 s.

5. Prudil, L. Právo pro zdravotnické pracovníky. 2., doplněné a upravené vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 155 s. ISBN 978-80-7552-507-9.

6. Sládeček, V. Ombudsman: charakteristika instituce (část I.). Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 1998, roč. XXXI, č. 1, s. 1–17. ISSN 0139-6005.

7. Svejkovský, J., Vojtek, P., Teska Arnoštová, L. et al. Zdravotnictví a právo. Praha: C. H. Beck, 2016. xxxii, 453 s. ISBN 978-80-7400-619-7.

8. Šustek, P., Holčapek, T. et al. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 850 s. ISBN 978-80-7552-321-1.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×