Cena J. E. Purkyně udělena prof. MUDr. Eduardu Zvěřinovi, DrSc., FCMA


Published in: Čas. Lék. čes. 2021; 160: 163
Category: Personal News

V nádherném prostředí Jupiterova sálu zámku v Libochovicích se 16. června 2021 uskutečnil 63. Purkyňův den, nejvýznamnější společensko-odborná akce České lékařské společnosti JEP.

Když byla před rokem udělována Purkyňova cena docentce Jarmile Drábkové, překvapila laureátka – alespoň ty, kteří ji neznali – svojí energií a spontánností. Ovšem o tři roky mladší prof. Eduard Zvěřina (*1937) je jiná liga. Při vší úctě k předsedajícímu místopředsedovi ČLS JEP prof. Vladimíru Paličkovi vzal oslavenec režii letošního Purkyňova dne do vlastních rukou. Od angažování Loveckého tria Praha, které vítalo příchozí již na nádvoří zámku, přes růže (pro přítomné dámy) a trička s portrétem vyznamenaného (pro kohokoliv) při skončení akce až po prosbu o příspěvky pro Konto Bariéry. Profesor Zvěřina je živel, a tak se celá důstojná – a někdy až suchopárná – akce se odehrávala v příjemně odlehčené atmosféře. Jednotlivé příspěvky byly jako obvykle prokládány hudebními vstupy, o které se letos postaral mladý, teprve 23letý, ale již řadou cen ověnčený vynikající klavírista Matyáš Novák. I on svým průvodním slovem („moje vystoupení by chirurg asi označil za ‚drobný výkon‘“) přispěl k dobré náladě, tolik potřebné v pokovidové době.


V průběhu slavnostního zasedání byly zmíněny hlavní oblasti, kterými se prof. Zvěřina během 60 let dosavadního profesního života zapsal do historie české medicíny. Všemi vystoupeními se jako pověstná červená nit vinulo zdůraznění jeho vášně pro výzkum, kterou uplatňoval již za středoškolských let ve Fyziologickém ústavu ČSAV, poté jako student Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové a do roku 1997 jako lékař a následně i přednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze. Prof. Zvěřina v 70. letech navázal na oba zakladatele oboru v Československu, pražského Zdeňka Kunce a hradeckého Rudolfa Petra, a vnesl do neurochirurgie moderní prvky, z nichž některé, zejména mikroneurochirurgický steh nervů bez napětí, zaváděl mezi prvními nejen u nás, ale i ve světě. Jeho novátorské přístupy dále charakterizuje intraoperační monitorování nervových funkcí, mikrochirurgie a od 90. let chirurgie lební baze – tou zaplnil prostor mezi neurochirurgií a otolaryngologií, který před ním asi jen málokdo viděl.

O práci profesora Zvěřiny promluvili čelní představitelé oborů, v nichž laureát nejvíce vynikl. MUDr. Jiří Paleček a prof. Josef Syka zdůraznili zakladatelskou roli pro výzkumnou i klinickou neurofyziologii v neurochirurgii. Prof. David Netuka zhodnotil 37 let budování Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN a prof. Pavel Haninec vyzdvihl prof. Zvěřinu jako zakladatele mikroneurochirurgie u nás, jednoho z prvních, kteří i ve světovém srovnání úspěšně operovali v oblasti mozkového kmene. Prof. Jan Plzák a prof. Jan Betka vyzdvihli podíl laureáta na vzniku chirurgie lební baze: V roce 1998, kdy z organizačních důvodů musel opustit neurochirurgickou kliniku, přijal nabídku právě prof. Betky, tehdy přednosty Kliniky ORL 1. LF UK a FN Motol. Vzniklo tak u nás jedinečné pracoviště chirurgie lební baze, kde již 23 let denně spolupracuje ORL lékař s neurochirurgem. A profesor Zvěřina stále zajišťuje provádění nejsložitějších operací v oblasti baze lební vč. operací vestibulárních schwannomů, meningiomů, glomus tumorů a provedl i první implantace kmenových sluchových náhrad.

Eduard Zvěřina je členem České lékařské společnosti JEP více než 50 let, od roku 1970 je členem České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. V lednu 1990 se stal členem rekonstruovaného předsednictva ČLS JEP, v témž roce byl zvolen místopředsedou a až do roku 2011 byl nepřetržitě členem předsednictva nebo revizní komise ČLS JEP. Dlouhá léta pracoval v redakční radě Časopisu lékařů českých. Spoluzakládal Českou společnost pro neurovědy ČLS JEP, od roku 1990 byl jejím místopředsedou. Stále a s plným nasazením se účastní zasedání Světové federace neurochirurgických společností (WFNS), jejíž některé instituce spoluzakládal.

Extrovertní povaha pana profesora se prolínala do všech příspěvků, ale vykreslení jeho mimořádné osobnosti vygradovalo ve vystoupení prof. Betky a v závěrečném poděkování samotného laureáta. Řada špičkových lékařů má nadání v dalších oblastech, zvláště v hudbě, ale málokdo v rozsahu, jímž byl obdařen Eda Zvěřina. Od výtvarného talentu, který celý život uplatňoval ve své výzkumné i klinické praxi, přes lásku k hudbě a literatuře včetně díla Shakespearova až po sportovní dispozice. Není divu, že mezi Edovy přátele patří nejen evropští a světoví neurochirurgové, ale i mnoho sportovců, herců, výtvarníků, a také např. profesor Martin Hilský.

Letošní Cena J. E. Purkyně je rozhodně ve správných rukou. Bohatý klinický a až bohatýrský společenský život má nejeden významný lékař, ale spojení s vášní pro výzkum, která přinesla tolik skvělých vědeckých výsledků, je opravdu ojedinělé.

Petr Sucharda


Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account