History of insulin production in Czechoslovakia


Authors: Jindřiška Krejčová ;  Alena Šmahelová ;  František Dohnal
Authors‘ workplace: Farmaceutická fakulta Univerzita Karlova, Praha
Published in: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 137-141
Category: History of Medicine

Overview

The aim of the article is an effort to capture the history of insulin production in Czechoslovakia. Information has been obtained mainly from two Czech journals: „Časopis lékařů českých“ (published since 1862) and „Praktický lékař“ (published since 1921). At first, imported insulin in the form of insulin injections or substances from which insulin was prepared appeared at the market in Czechoslovakia. During years 1923–1945, insulin was produced by five companies, since 1945 only by one company „Léčiva“.

Keywords:
diabetes mellitus – insulin – production of insulin


Sources

1. Campbell F. Pancreatic extracts in the treatment of diabetes mellitus. The Canadian Medical Association Journal 1961; 141–146.

2. Inzerce Fragner. Čas. Lék. čes. 1923; 27: 186.

3. Inzerce Firma Horák z Berouna. Čas. Lék. čes. 1923; 40: 190.

4. Inzerce Lékárna U bílého lva. Čas. Lék. čes. 1923; 44: 208.

5. Inzerce Norgine. Čas. Lék. čes. 1923; 51: 236.

6. Inzerce Mariatherma. Čas. Lék. čes. 1925; 47: 1716.

7. Černá P. Farmacie na Ústecku v proměnách času. Diplomová práce. Hradec Králové: FaF UK 2011.

8. Gjurič A, Čermák J. Léčení úplavice cukrové novými druhy insulinu. Čas. Lék. čes. 1938; 18: 568–575.

9. Hais I. Český farmaceutický výzkum v době 2. světové války a po ní. Příspěvky k historii československého chemického průmyslu 1994; 22: 64–93.

10. Hejda B. Počátky inzulinové léčby diabetu na II. interní klinice prof. Pelnáře. Čas. Lék. čes. 1973; 30: 936.

11. Plavec M. Výroba plynu Cyklon B v Kolíně. In Hořejš M, Lorencová I. Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. Praha: NTM 2009; 326–336.

12. http://www.zentiva.cz/about-us/history/Documents/History-bro-chure.pdf. 07-04-2013

13. Jarešová M, Rojčíková J. Sto čtyřicet let na stejném místě a ve stejném oboru. Kolín: Povrchové úpravy 2011; 3: 1–3.

14. Jehlička S. Vývoj výroby inzulínu u nás. Příspěvky k historii československého chemického průmyslu 1994; 22: 47–63.

15. Lasker SP, McLachlan CS, Wang L, Ali SMK, Jelinek HF. Discovery, treatment and management of diabetes. Journal of Diabetology 2010; 1: 1.

16. Singh M, Kumar N, Sood S, Makkar B, Arora V. Historical Milestones in Diabetes. Australasian Medical Journal 2010; 3(13): 860–864.

17. Korec R. K 50. výročiu objevenia a izolácie inzulína. Čas. Lék. čes. 1971; 18: 416–418.

18. Kříž F. Lékárna-kolébka farmaceutického průmyslu. Příspěvky k historii československého chemického průmyslu 1994; č. 22: 1–16.

19. Neumann V. 75 let inzulinu. Prakt. Lék. 1997; 5: 256.

20. Písaříková Z. Příspěvky k dějinám průmyslu-firma Remed. Diplomová práce. Hradec Králové: FaF UK 2007.

21. Inzerce Spofa. Prakt. Lék. 1975; 23: 856.

22. Rusek V, Valášková L. Mariatherma-historie české farmaceutické firmy. Pharm Business Magazine 2008; 3(6): 66–67.

23. Péče o nemocné cukrovkou 2011. Praha: ÚZIS ČR 2012; 6.

24. Škrha J. Počátky terapie inzulinem v českých zemích. Sborník k 90. výročí objevu inzulinu. Praha: Galén 2013; 17.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account