Spiritualita a etika v psychosomatické medicíně –
biopsychosociospirituální vztahy


Authors: Felix Irmiš
Authors‘ workplace: Psychiatrie, Praha
Published in: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 115-121
Category: Review Article

Overview

A patient has to cope with an illness on a physical, mental and spiritual level. There exists a difference between religiousness and spirituality even though the approach has a common foundation. Nonreligious spirituality relates to an inner experience, transcendent states of consciousness, meaningfulness, responsibility, sympathy, ethics, humanisation, faith. We encounter the spiritual point of view in humanistic psychotherapy, pastoral medicine, work of hospital chaplains, New Age, psychotherapies with religious and alternative aspects, transpersonal psychotherapy, psycho–spiritual crises, unusual states of consciousness, in meditation, Yoga, relaxation, kinesiology, ethicotherapy, reincarnation therapy, positive motivation, holotropic breathing, etc. There is description of different degrees of spiritual development, rational and irrational feeling of spirituality, Quantum Physics, spiritual intelligence, neuro-theology, physiological change, effects on improving adaptation during stress, drugs addiction, etc. Spirituality in relation with ethics is discussed in terms of socio-biology, evolution, emotions, aggressivity, genetics and social influence. The work analyses the effect of stressful situations on the deterioration of moral attitudes: during lack of time, obedience to authority and order. It is described how temperament and personality disorders can affect perception of spirituality, guilt feeling and conscience. Stressful situations, lack of time, relying only on the auxiliary objective methods leads to alienation of physician with a patient. Spirituality can partially improve the doctor-patient relationship, communication and sense of responsibility.

Keywords:
spirituality and psychosomatic – ethics and stressful situations – psychotherapy – personality – science and spirituality – conscience


Sources

1. Vojtíšek Z, Dušek P, Motl J. Spiritualita v pomáhajících profesích. Praha: Portál 2012.

2. Irmiš F. Spiritualita v medicíně a psychosomatice: biopsychosociálněduchovní hledisko. Prakt. Lék. 2001; 81: 465–468.

3. Říčan P. Psychologie náboženství a spirituality. Praha: Portál 2007.

4. Emmons RA. Is Spirituality an Inteligence? Motivation, Cognition, and the Psychology of Ultimate Concern. Internat J Psychol Relig 2000; 10: 3–26.

5. Štampach IO. Nahradila spiritualita náboženství? In: Babyrádová H, Havlíček J. Spiritualita: Sborník transdisciplinárních esejů s mezinárodní účastí. Brno: Masarykova univerzita 2006: 99–106.

6. Irmiš F. Spiritualita, zdraví, psychosomatika. Dingir 2005; 8:100–101.

7. Fowler JW. Stages of Faith. San Francisko: Harper and Row 1981.

8. Peck MS. Dále nevyšlapanou cestou. Nekonečná pouť duchovního růstu. Wotobia 1994.

9. Frankl VE. Lékařská péče o duši. Základy logoterapie existenciální analýzy. Brno: Cesta 1996.

10. Křivoholavý J. Mít pro co žít. Praha: Návrat domů 1994.

11. Slabý A, Slabý J. Pastorální medicína. 1. Hledání spirituality. Trendy 1999; 1: 55–59.

12. Kalvínská E. Spirituální péče ve zdravotnictví. Prakt. Lék. 2008; 88: 522–524.

13. Remeš P. Hagioterapie – nový směr psychoterapie. Česká a slovenská psychiatrie 1998; 94: 206–211.

14. Burdová I. Křesťanská psychoterapie. Brno: Nakladatelství Sypták 2006.

15. Simonton OC, Mathes-Simonton SM, Creihgton JL. Návrat ke zdraví. Nakladatelství Radost 1994.

16. Bezděk C. Etikoterapie. Záhada života a smrti. Praha Gemma89; Olomouc: Fontána 1995.

17. Halík T. Spiritualita pro naši dobu. Praha: Universum 2011; 21: 26–29.

18. Dostálová M. Mezi psychoterapií a religiozitou. Dingir 2008; 11: 41–43.

19. Jung CG. Analytická psychologie. Její teorie a praxe. Tavistocké přednášky. Praha: Academia 1993.

20. Grof S. Za hranice mozku. Narození, Smrt, Transcendence. Praha: Gemma89 1992.

21. Piedmont RL. Does spirituality reprersent the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the five-factor model. J Personality 1999; 67: 985–1013.

22. Halama P, Adamovová L, Hatoková M, Stríženec M. Religiozita, spiritualita a osobnosť. Ústav experimentálnej psychológie Bratislava: SAV, Vydavatelstvo Don Bosco 2006.

23. Repicky RA. Jungovská typologie a křesťanská spiritualita. In: Moore RL. C. G. Jung a křesťanská spiritualita. Sborník reflexí psychologů, teologů a religionistů. Edice Spektrum. Praha: Portál 1998; 148–160.

24. Irmiš F. Temperament a autonomní nervový systém. Diagnostika, psychosomatika, konstituce, psychofyziologie. Praha: Galén 2007.

25. Maltby J, Day L. The Relationship Between Spirituality and Eysenks’ Personality Dimensions: A Replication Among Englisch Adults. J Genetic Psychology 2001; 162: 119–122.

26. Gray JA. The strukture of the emotion and the limbic systém. In: Porter R, Knight J. Physiology, Emotion and Psychosomatic Illness. Amsterodam: Elsevier-Experta Medica-North Holland 1972; 87–120.

27. Cloninger CR, Svrakic DM, Przybeck TR. A psychobiological model of temperament and charakter. Arch Gen Psychiat 1993; 50: 975–990.

28. James W. Druhy náboženské zkušenosti. Praha: Melantrich 1930.

29. Gurrera RJ. Some Biological nad Behavioral Feature Associated with Clinical Personality Types. J Nerv Ment Disease 1990; 178: 556–566.

30. Riemann F. Základní formy strachu. Edice Spektrum. Praha: Portál 1999.

31. Koukolík F, Drtilová J. Vzpoura deprivantů. Nestvůry, nástroje. Praha: Galén 2008

32. Pavel II. Papežský list: Naše znalosti o Bohu a přírodě: fyzika, filozofie a teologie (překlad). Universum Speciál 2005; 15: 17–20.

33. Wilson EO. Konsilience. Jednota vědění. Nakladatelství Lidové noviny 1999.

34. Zohar D, Marshall I. Spirituální inteligence. Praha: Mladá fronta 2000.

35. Jean-Baptiste P. La Biologie de Dieu. Paris: Agnes Vienot Editions 2003.

36. Hammer D. The God gene. How Faith Is Hardwired into Our Genes. NY: Doubledey 2004.

37. Křivohlavý J. Odpuštění – jeho duchovní, psychologická a psychosomatická stránka. Prakt. Lék. 2005; 85: 2–3.

38. Nešpor K, Csémy L. Spiritualita v medicíně a u návykových nemocí. Čas. Lék. čes. 2006; 145: 743–745.

39. Wilson EO. O lidské přirozenosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1993.

40. Lorenc K. Takzvané zlo. Praha: Mladá fronta 1992.

41. Dawkins R. Sobecký gen. Praha: Mladá fronta 1998.

42. Wright RW. Morální zvíře. Proč jsme to, co jsme. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1994.

43. Ridley M. Původ ctnosti. O evolučních základech a zákonitostech nesobeckého jednání člověka. Praha: Portál 2000.

44. Slováčková B, Slováček L. Příspěvek k biologickým, filozofickým a teologickým aspektům morálky. Kontakt 2005; 7: 372–376.

45. Vácha M. Geny, prostředí a svoboda?http://www.psychosom.cz/?page_id=315

46. Vácha J. Křesťané versus „Inteligentní plán“. Universum 2012; 22: 28–30.

47. Darley JM, Batson CD. From Jerusalem to Jericho: A study of situational and dispositional variables in helping behavour. J Personality Social Psychol 1973; 27: 100–108.

48. Milgram S. Behavioural study of obedience. J Abnormal Social Psychol 1983; 67: 371–337.

49. Haney C, Banks C, Zimbardo PG. Interpersonal dynamics in a simulated prison. Inter J Criminal Penol 1973; 1: 69–97.

50. Ptáček R, Bartůněk P, a kol. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada Publishing 2011.

51. Koutecký J. Má spiritualita místo v současné medicíně? Universum 2008; 28: 12–15.

52. Irmiš F. Mezi objektivním a subjektivním, stres pacienta, psychosomatika. Prakt. Lék. 2010; 90: 358–362.

53. Balint M. Lékař, jeho pacient a nemoc. Praha: Grada Publishing 1999.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account