Cadaver organ donor in transplantology


Authors: Eva Pokorná
Authors‘ workplace: Institut klinické a experimentální medicíny Praha, Transplantcentrum
Published in: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 34-36
Category: Review Article

Overview

Main limit in transplantology currently represents the shortage of organs available to transplant both in the Czech Republic and worldwide. In the survey the Czech legal norms are described which physicians have to keep to estimate the brain death. Legal and medical contraindications to organ donation are also described and extended criteria to donors are mentioned.

Key words:
cadaver organ donor, brain death, transplant law, presumed consent.


Sources

1. Zákon č. 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů („transplantační zákon“). Sbírka zákonů 2002; částka 103: 6050–6071.

2. Nařízení vlády č. 436/2002, kterým se provádí zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů. Sbírka zákonů 2002; částka 153: 8219–8220.

3. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 437/2002, kterou se stanoví bližší podmínky posuzování zdravotní způsobilosti a rozsah vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací („Vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací“). Sbírka zákonů 2002; částka 153: 8221–8223.

4. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 479/2002, kterou se stanoví odborná způsobilost lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci Sbírka zákonů 2002; částka 166: 9444–9445.

5. Pokorná E. Zemřelí dárci orgánů. In: Viklický O, et al. Transplantace ledviny v klinické praxi. Praha: Grada Publishing 2008; 65–81.

6. Van Gelder F, et al. 2009 international donation and transplantation aktivity. IRODAT. Organs, Tissues and Cells 2010; 13(2): 77–80.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty

Article was published in

Journal of Czech Physicians


Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account