Mastocyty a eozinofily: dvě klíčové efektorové buňky v alergickém zánětu


Authors: Y. Minai-Fleminger;  F. Levi-Schaffer
Authors‘ workplace: Inflamm Res 2009 May 8.
Published in: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 342
Category: Selected Abstract

Alergická zánětlivá odpověď se skládá ze dvou částí, časné a pozdní. Časná fáze začíná tehdy, když alergen aktivuje tkáňový rezidenční mastocyt, drážděný ke spuštění řady mediátorů uskladněných v granulích i těch nově formovaných. Z důvodu progrese zánětlivé odpovědi jsou zánětlivé buňky z kostní dřeně, obzvláště eozinofily, povolávány a přitahovány do místa zanícené tkáně. Eozinofilní aktivace a následně spuštěná produkce některých prozánětlivých mediátorů vyústí v pozdní fázi alergické reakce. Chronický alergický zánět se vždy vyznačuje nápadnou tkáňovou eozinofilií. Autoři tohoto přehledu diskutují možné komunikační kanály jak solubilní, tak fyzikální, a to mezi mastocyty a eozinofily, které se mohou objevovat v pozdních chronických stadiích alergie. Takovéto interakce, které autoři nazvali „alergickou efektorovou jednotkou“, mohou modulovat tíži a hloubku alergické zánětlivé reakce.

MUDr. Petr Čáp, PhD.

Nemocnice Na Homolce

150 30 Praha 5, Rentgenova 2

e-mail: petr.cap@homolka.cz


Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account