Eozinofily v gastrointestinálním traktu


Authors: Lamousé-Smith Es;  GT. Furuta
Authors‘ workplace: Curr Gastroenterol Rep 2006 ;  (5): 390–395. 8
Published in: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 342
Category: Selected Abstract

Přestože víme, že eozinofilní leukocyty se zdržují v normálním gastrointestinálním traktu (GIT) a ve zvýšené míře jsou přítomny v průběhu zánětlivých stavů, jejich přesná role ve střevní homeostáze a patogeneze zánětlivých procesů jasná není. Narůstající počet klinických zpráv ukazuje, že eozinofily participují na patogeneze slizničního zánětu a objevují se literární zprávy usilující o definici těchto mechanismů. Například homing eozinofilů do oblasti GIT je lépe chápán s ohledem na roli specifických eozinofilních chemoatraktantů, jako jsou eotaxiny a interleukin-5. Mechanismy přitahování eozinofilů do místa zánětu, jejich aktivace a funkční odezva jsou nadále objasňovány a bude velmi pravděpodobně následovat stanovení terčů pro léčebné strategie u specifických chorob. Autoři nabízejí přehled recentního vývoje na poli imunobiologie eozinofilů ve vztahu k zánětu v GIT a poskytují současné poznatky o klinických aspektech eozinofilní ezofagitidy jako modelu eozinofilních onemocnění GIT.

MUDr. Petr Čáp, PhD.

Nemocnice Na Homolce

150 30 Praha 5, Rentgenova 2

e-mail: petr.cap@homolka.cz

  

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty

Article was published in

Journal of Czech Physicians


Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×