Proměny endokrinologie


Authors: L. Stárka
Authors‘ workplace: Endokrinologický ústav, Praha
Published in: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 597-598
Category: Review Article

Overview

Za uplynulé půlstoletí došlo nejen ke změně definice hormonu, chápání endokrinního aparátu a mechanizmu působení hormonů, ale i k obrovskému nárůstu technických možností diagnostiky a léčby endokrinopatií. Endokrinologické poznatky pronikají do řady dalších medicínských oborů, a tím se také částečně stírají hranice mezi nimi a klasickou endokrinologií. Je třeba uvažovat o budoucích požadavcích pacientů v endokrinologické ordinaci a o potřebném počtu endokrinologů k plnění jejich budoucích úkolů. Kromě dosavadní péče o nemocné s endokrinopatiemi je třeba počítat i s požadavky osob, které sice nepovažujeme za nemocné, ale které si budou chtít vylepšit svůj hormonální profil, například pro prevenci příznaků stárnutí, zlepšení sexuálního života nebo vylepšení tělesného obrazu úpravou váhy nebo výšky. 

Klíčová slova:
hormony, endokrinopatie, endokrinní diagnostika, endokrinní léčba, potřeba endokrinologů.


Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty

Article was published in

Journal of Czech Physicians


Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account