The vaccination of medical staff against viral hepatitis B – examples of case studies after injury with contaminated sharp object


Authors: L. Rausová 1,3;  J. Fialová 2,3;  M. Kolářová 2,3;  M. Kubenová 3
Authors‘ workplace: Oddělení diagnosticko-terapeutického centra FN, Brno, Primář: MUDr. Petr Benda, Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU, Brno, Přednostka: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. 1;  Oddělení hygieny a epidemiologie FN, Brno, Vedoucí oddělení: MUDr. Bohdana Rezková, Ph. D. 2;  Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU, Brno, Přednostka: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. 3
Published in: Prakt. Lék. 2015; 95(4): 171-174
Category: Case Report

Overview

The authors identify two non-standard cases of medical staff, who were injured by contaminated, sharp objects. These cases are interesting in that neither staff member didn't have proof of vaccination against viral hepatitis B (VHB) or proof of positive serum antibodies against HBsAg (anti HBs). The authors deal with the concrete outcome of these two cases in relation to the epidemiology of viral hepatitis B. They are based on current legislation relating to occupational services, to system of epidemiological vigilance for selected infections, to vaccination against infectious diseases and public health and on guidelines for general practitioner in the Czech Republic.

Keywords:
injury – contaminated sharp object – viral hepatitis B – vaccination – guidelines – occupational disease


Sources

1. Husa P. Virové hepatitidy. 1. vydání. Praha: Galén 2005; 26–39.

2. Husa, P. Virové hepatitidy. 1. vydání. Praha: Galén 2005; 218–221.

3. Chlíbek R, Karen I. Prymula R, a kol. Očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře: novelizace 2013. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 2013; 12.

4. Chlíbek R, Karen I, Prymula R, a kol. Očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře: novelizace 2013, Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 2013; 23–24.

5. Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, § 2 odst. a) č. 4.

6. Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, Příloha č. 2.

7. Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, příloha č. 18.

8. Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, § 4, § 7, § 9, § 10.

9. Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, § 16 odst. 1.

10. Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, § 17.

11. Zákon č. 223/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, čl. 1, odst. č. 41.

Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account