Occupational diseases reported in the Czech Republic in 2009


Authors: Z. Fenclová 1,2;  P. Urban 1,2;  D. Pelclová 2;  D. Havlová 1;  M. Čerstvá 1
Authors‘ workplace: Státní zdravotní ústav, Praha Odbor hygieny práce a pracovního lékařství Vedoucí: doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. 1;  Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Klinika pracovního lékařství Přednosta: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. 2
Published in: Prakt. Lék. 2010; 90(5): 280-286
Category: Reviews

Overview

A total of 1,313 cases of occupation-related diseases in 1,107 workers were reported in the Czech Republic in 2009. Of these, 1,245 were occupational diseases and 68 cases were given the status of being endangered by an occupational disease. The incidence of occupational diseases was 28.7 cases per 100,000 of employed health insurance policyholders in the public sector. In comparison with previous year, the number of occupational diseases decreased by 6.4 % (90 cases). Most of the occupational diseases were found in the Moravian-Silesian region (317 cases, 24.1 %). Most of the recognised cases occurred in the economic sector of “health and social services” (214 cases, 16.3 %). The most frequently recognised diagnosis was carpal tunnel syndrome (308 cases, 24.7 %). Scabies (129 cases) and contact allergic dermatitis (128 cases) were the other most frequently reported occupational diseases. Among the cases reported as having the status of being at risk of developing an occupational disease, carpal tunnel syndrome predominated (46 cases, 67.6 %).

Key words:
occupational diseases, endangered by occupational disease, incidence, trends.


Sources

1. Fenclová, Z.,Urban, P., Pelclová, D., Lebedová, J. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2008. České pracovní lékařství, 2009, 10, 2. s. 62-70.

2. Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.

3. Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Labels
General practitioner for children and adolescents General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account